Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 91 treff
 1. Kvalitetssikring av softwareprosjekter

  softwareprosjekter Frustrert over en kultur som fører til lange og dyre testfaser? Lær deg "Agile Inspection" ... til å teste det inn mot slutten. 3. Du lærer å gjennomføre en smidig kvalitetssikringsprosess På kursdag

  Kurs 6.–7. mai 2021
 2. Kvalitetssikring av softwareprosjekter

  softwareprosjekter Frustrert over en kultur som fører til lange og dyre testfaser? Lær deg "Agile Inspection" ... til å teste det inn mot slutten. 3. Du lærer å gjennomføre en smidig kvalitetssikringsprosess På kursdag

  Kurs 2.–3. des. 2021
 3. Tekna Ung Drammen - Ut på tur i Drammensmarka med grilling og Quiz

  40671 Tekna Ung Drammen - Ut på tur i Drammensmarka med grilling og Quiz Bli med på en ... rutiner på smittevern. Vi følger også et føre-var prinsipp for å forebygge spredning av covid-19, og

  Kurs 4. okt. kl. 12:00–16:00
 4. Hold magiske presentasjoner

  39972 Hold magiske presentasjoner Enten det er snakk om konferanseinnlegg, internopplæring ... rutiner på smittevern. Vi følger også et føre-var prinsipp for å forebygge spredning av covid-19, og

  Kurs 26. nov. kl. 16:00–19:30
 5. Hvordan bli en som folk lytter til?

  40301 Hvordan bli en som folk lytter til? Du må forstå for å bli forstått. Begge ... rutiner på smittevern. Vi følger også et føre-var prinsipp for å forebygge spredning av covid-19, og

  Kurs 29. sep. kl. 16:00–19:30
 6. Nå kan du gå på politisk kafé i Tekna

  ...første møte i Ingeniørenes hus nylig der temaet var livslang læring. Styremedlem i Tekna Oslo avdeling ... avdelinger følger etter, sier Bjerke. Ambisjonen er å videreføre dette to-tre ganger i året. Hvem betaler: Hvem...

  Artikkel Tekna Magasinet 29. aug. 2019
 7. Aquagen ser muligheter med CRISPR

  ...hvor utvilsomt både kunnskapsnivået og teknologien var mye mer begrenset enn det den er i dag. Noe overraskende ... Biologisk krigføring Hvordan vekter dere føre-var prinsippet opp mot potensielle store fremskritt vi kan...

  Artikkel 4. mars 2019
 8. Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

  klimatiltak og klimaprosjekter i Østfold. Hvert innlegg varer 15 minutter og gir deg mye ny kunnskap på kort tid ... klimatiltak som gjennomføres i Østfold. Dere får også kunnskap om sirkulær økonomi, et viktig prinsipp for økonomisk

  Kurs 7. okt. kl. 18:00–20:00
 9. Teknas visepresident: Bærekraft handler også om kompetanse og den norske modellen

  ...norske modellen Teknas visepresident Vidar Hansen var en av de som ga innspill til bærekraftminister Nikolai ... oppnå FNs bærekraftsmål. Arbeidsliv Visepresidenten var spesielt opptatt av det arbeidet Tekna gjør mot arbeidslivsfeltet...

  Artikkel 17. sep. 2020
 10. Kutt byråkratiet! Men hvem skal ut?

  ...latteren? Max Weber lo ikke. Max Weber (1864-1920) var tysk sosiolog og trolig den første som tok for seg ... oppgaver på en rasjonell og effektiv måte. Kjennetegn var skriftlig saksbehandling, klart definert arbeids-...

  Artikkel Ledelsesbloggen 26. sep. 2015
 11. Ta vare på åndsverkene dine

  ...skrevet, bildene og videoene dine, alt dette er i prinsippet åndsverk. Er det blitt til som en del av jobben ... som er ditt og som du kan ta … John M. Raaheim Ta vare på åndsverkene dine åndsverk,åndsverklov,åndsverkslov...

  Artikkel Ledelsesbloggen 6. okt. 2017
 12. Klimaendring og demokrati

  ...den skulle brenne ned. Jeg opererer etter prinsippetføre var”. Jeg tror det er klokt. Jeg observerer ... over at de ikke vil bli gjenvalgt om de skulle gjennomføre de endringene som strategiene vil kreve. De respekterer...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 22. des. 2011
 13. Retten til å gjøre informerte valg

  ...forskningsprosjekt gjennom GENEinnovate. Føre-var prinsippet -Det er mye vi fortsatt ikke vet om effekter ... Derfor må føre-var prinsippet ligge til grunn inntil vi har mer kunnskap. Føre-var prinsippet betyr ikke...

  Artikkel 22. feb. 2019
 14. Bompengeetikk og etisk refleksjon

  ...tidlig på 1700-tallet. Transport av sølv fra gruvene var en driver da. Veier bør i dag finansieres over skatteseddelen ... Næringslivet rundt om i landet er avhengig av effektiv varetransport. Vi må sikre Norges konkurransevne. Vi må ha...

  Artikkel Ledelsesbloggen 25. juni 2019
 15. Mot et digitalt klasseskille?

  ...fortsatt gi oss demokratiske utfordringer. Føre-var-prinsippet bør gjelde også her. Idealister har tatt ... Men refleksjon bør også omfatte verdier vi må ta vare på i samfunn vi skal leve i. Hvordan kan vi gi teknologisk...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. mai 2019
 16. Regjeringen vil kjempe for fiskehelsebiologene

  ...et myndighetene nå går klart ut og forsvarer prinsippet om at fiskehelsebiologer og veterinærer er faglig ... alt som er mulig for å forsvare dette viktige prinsippet. Fiskehelsebiologene spiller en meget viktig...

  Artikkel 13. des. 2018
 17. Mekanisk avtrekksventilasjon

  ...kom som erstatning for naturlig ventilasjon, og var den vanligste løsningen for nye boliger – spesielt ... spesielt boligblokker – fram til 2007. Prinsippet for mekanisk avtrekksventilasjon er å tilføre frisk luft...

  Artikkel Byggbloggen 28. des. 2018
 18. Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi

  ...arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som tidligere var utenkelig. Det er avgjørende at den videre utviklingen ... og være basert på oppdatert kunnskap og føre var-prinsippet. De tre største utslippskildene i Norge er...

  Artikkel 18. feb. 2020
 19. Etikk

  Etikk Etiske retningslinjer i Tekna Teknas visjon og verdigrunnlag Teknas visjon er Tekna ... virkning Vurder og kommuniser risiko Følg føre var-prinsippet Vær en god yrkesutøver, tillitsvalgt, kollega...

  Artikkel 26. feb. 2015
 20. Student, egen virksomhet og videre karriere

  Tekna-student, snart ferdig med studiene? Da kan du i prinsippet tenke: Skal jeg søke jobb eller søke oppdrag ... arbeidsmarked,kunstig intelligens,nettverk,personlig merkevare,student, Ledelsesbloggen Er du Tekna-student,...

  Artikkel Ledelsesbloggen 28. mars 2017
 21. Etisk refleksjon rundt artsmangfold

  FNs naturpanel frem enn rapport der hovedbudskapet var at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en ... internasjonale rødlista. De klarer ikke å tilpasse seg. Vi var med andre ord, ifølge Naturpanelet, kommet dit den...

  Artikkel Ledelsesbloggen 23. sep. 2019
 22. Klimaetikk – Spørsmål vi bør stille oss?

  FNs klimapanel har lagt frem en ny rapport som beskriver konsekvensene av klimaendringene. ... Hva gjør vi i så fall? Støtter vi oss til føre-var-prinsippet eller? Teknas etiske råd har samlet bakgrunnskunnskap...

  Artikkel Ledelsesbloggen 4. apr. 2014
 23. Ledelse og etisk refleksjon

  ...i samfunnet. Føre-var-prinsippet, som av mange oppfattes som et god etisk prinsipp, var tidligere i vår ... tid knyttet til miljøutfordringer. Lenger tilbake var betydningen å utøve et godt hushold med tanke på...

  Artikkel Ledelsesbloggen 1. okt. 2013
 24. Etikk – Dialog, samhandling og samfunnsansvar

  ...trygg og nødvendig. Andre mener denne teknologien fører med seg for stor risiko. Eller ta utbygging av landbasert ... vurdere og kommunisere risiko og følge føre-var-prinsippet. Har du synspunkter på noen av de utfordringene...

  Artikkel Ledelsesbloggen 16. okt. 2019
 25. Gjennomslag i regjeringsplattformen!

  ...utdanningsinstitusjoner, med vekt på praksis. Fullføre innfasing av 11 måneders studiestøtte. Legge til ... store forventninger, og er spent på hva denne vil føre frem til. 11. måneder studiestøtte – bra! Et av...

  Artikkel 18. jan. 2019