Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung og gammel dame ser på en datamaskin

Tema: Ledelse og utvikling

Mot et digitalt klasseskille?

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 23. mai 2019

Er vi på en veg mot et digitalt klasseskille der digitale arbeidsverktøy gir mange spennende jobbmuligheter, mens andre ikke finner arbeid og inntekter?

Etikk og butikk og etikk i butikk

«Vi må sørge for at tanken om etikken holder følge med tanken om butikken», skrev Sigve Brekke i innlegg Aftenposten i fjor høst. I Tekna er vi opptatt av teknologisk utvikling og konsekvenser for samfunnet, på arbeidsplasser, i faglige felleskap, nabolag og nasjoner. Foreningens etiske råd er opptatt av etiske utfordringer, at foreningens medlemmer reflekterer rundt disse og bidrar til positiv samfunnsutvikling som sikring mot et digitalt klasseskille.

Mekanismer som skaper ulikhet

Vi er i en industriell revolusjon som kan skape skiller. Utvikling av kunstig intelligens favoriserer utviklingsmiljøer med tilgang til store datamengder. Selskaper som Facebook og Google har samlet store datamengder, om oss, og utviklet forretningsmodeller som erobrer stadig nye markeder på bekostning av tradisjonell virksomhet. Kina har enda større datamengder og frihet til å bruke disse. I de arbeids- og oppdragsmarkedene som følger av denne utviklingen vil de med best forutsetninger kunne finne plass på «vinnerlag». Andre vil ikke komme med på disse lagene og vil kunne tape levestandard relativt sett. Vi vil bevege oss mot et digitalt klasseskille.

Arbeidsliv? Ikke for alle?

Gruppen unge arbeidsledige, også blant akademikere, syd i Europa, er fortsatt stor. Også i vårt land står unge mennesker utenfor arbeidslivet. Er du 55 år+ er det vanskelig å få ny jobb hvor du enn måtte være. Digital omstilling treffer individer ulikt og vil kunne forsterke «klassedeling». De vellykkede «kjøper seg» utvikling de er tjent med, gjør investeringer og øker forskjellene. Andre har ikke råd til egen bolig. Klassedeling av samfunn avler protester som kan bli en mer reell samfunnstrussel enn sci-fi-forfatterens teknologiske singularitet, som «spår» at kunstig intelligens vil gjøre mennesker overflødige.

Ikke-altruister og hackere

Som individer og samfunn må vi ha framtidsutsiktene i tankene når vi planlegger fremtiden. Vi må ta høyde for at det ikke bare er altruister som utvikler digitale forretningsmodeller. Å tjene store penger ved å realisere ideer vil for mange være viktigere enn å gjøre verden til et bedre sted å være nå og i fremtiden. Hackere bruker kunstig intelligens. Falske roboter og falske nyheter vil fortsatt gi oss demokratiske utfordringer. Føre-var-prinsippet bør gjelde også her.

Idealister har tatt utfordringen og lever av det

Tekna har gjennom mange år arbeidet for at norske barn skal få et positivt og innsiktsfullt forhold til teknologi og teknologisk utvikling. Dette har skjedd og skjer gjennom samarbeid med First Lego League, Newton rommene, Vitensentrene, Forskerfabrikken, Lær Kidsa Koding, og andre lokale initiativer. Slike virksomheter har alle som formål å forberede barn og unge på hva som møter dem i fremtiden og forberede flest mulig til å kunne møte denne offensivt. Internasjonalt er det flere initiativ som arbeider med målsetting å virke for «technology access» og å forebygge «digital divide» og hindre utvikling mot et digitalt klasseskille internasjonalt..

Teknologer har et særlig ansvar

Teknologistudenter og teknologer bør i nyskapende øyeblikk reflektere rundt utfordringene vi står overfor som samfunn. Melde seg på blant idealistene. Anders Løland ved Norsk Regnesentral presenterte i et tilsvar til Brekke fem utfordringer som vi mener det bør reflekteres rundt: Dårlige data som villeder, svarte bokser vi ikke forstår, urettferdige algoritmer, kontroll av kunstig intelligens og ukritisk modellimport. Men refleksjon bør også omfatte verdier vi må ta vare på i samfunn vi skal leve i. Hvordan kan vi gi teknologisk utvikling en retning som bidrar til å realisere disse? Samfunn uten store forskjeller scorer høyt på indekser som måler det gode liv. Likhet og likeverd er verdier verdt å ta vare på. Etikken må holde følge med butikken.

Etisk refleksjon i Tekna

Tekna etiske retningslinjer oppfordrer medlemmene til å være nyskapende og søke muligheter, men samtidig å vurdere og kommunisere risiko og følge føre-var-prinsippet. EU-kommisjonen har nylig presentert etiske retningslinjer for utvikling og etablering av kunstig intelligens. Dette er opplagt et område der det både er behov for å vurdere og kommunisere. Tekna etiske råd har gjennomført en liten øvelse som er oppsummert her.
Finn mer innhold innen etisk refleksjon.

Les også