Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg smiler til kamera
Internasjonalt arbeid er viktig, mener Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg.

Politisk

-Internasjonal satsing: -Vi må være med der det skjer

Publisert: 3. juni 2021

-Veldig mange beslutninger tas i Brussel. Da må vi bruke de mulighetene vi har til å påvirke, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun har nettopp vært norsk delegat på kongressen til IndustriAll Europe, som er en viktig internasjonal påvirkningsarena.

-Hvorfor er det viktig for Tekna å være med internasjonalt?

-Det er viktig for å sikre at vi har innflytelse på internasjonale prosesser og på europeisk arbeidslivspolitikk. Veldig mange beslutninger tas i Brussel. Da må vi bruke de mulighetene vi har til å påvirke disse beslutningene.

En maktfaktor

IndustriAll Europe er en innflytelsesrik og sterk organisasjon i Europa, og er derfor en viktig påvirkningsarena for oss. Medlemmene fra Norden er en maktfaktor inn mot IndustriAll Europe siden vi er godt koordinert oss imellom, det gir enda større mulighet til å påvirke.

På enkelte områder representerer vi også kompetanse og vinklinger som skiller seg fra mange av de andre medlemsorganisasjonene. Blant annet har vi i Norden et annet syn enn mange andre på tema som minstelønn og arbeidstid. Dette er også en viktig grunn til å la vår stemme høres i Europa, sier Randeberg. 

-Du har deltatt både i tenketanken og «Resolutions and motions committee» før denne kongressen?

-Det stemmer, og arbeidet var godt i gang før pandemien gjorde at kongressen ble utsatt og omgjort til en digital kongress.

Konsekvenser av pandemien

Etter denne endringen begynte arbeidet på nytt, nå med fokus på tiltak for å håndtere konsekvensene av pandemien. Tenketanken jobbet blant annet med å utforme en strategisk plan for den neste perioden, og gjennomgikk statuttene og alle formelle dokumenter, før resolutions and motions-komiteen (som i prinsippet er en redaksjonskomité) tok imot endringsforslag, debatterte disse og ga anbefalinger til kongressen. I realiteten ble de fleste sakene til kongressen avgjort i denne komiteen. Resolutions and motions-komiteen tok også imot og behandlet forslag til uttalelser fra kongressen på spesifikke tema. 

-Hva er de viktigste sakene på denne kongressen?

-Den viktigste saken er behandlingen av den strategiske planen for de neste to årene. Den er preget av tiltak for å møte konsekvensene fra pandemien, samtidig som den også berører tema som grønn omstilling, digitalisering og organisering. 

-Hvordan jobber du for å påvirke sakene som er oppe til behandling på kongressen?

-Min posisjon i tenketanken og Resolutions and motions-komiteen har vært viktig for å påvirke både innhold og formuleringer. I tillegg har vi samarbeid både internt i Norge og i Norden på enkeltsaker. I noen av sakene tas det felles nordiske initiativ mot andre aktører, for å søke støtte for våre formuleringer. 

Bærekraft

-Er det korrekt at det har blitt rettet større fokus på bærekraft, grønn og rettferdig omstilling i arbeidsprogrammet?

-Ja, det stemmer. Sammen med digitalisering var dette et av hovedtemaene i utkastet som ble skrevet før før pandemien. Dette er fortsatt svært viktig, selv om fokuset nå er noe skiftet til å håndtere den pågående krisen. Jeg vil anbefale alle å lese planen når den er vedtatt, avslutter Tekna-presidenten.

Les om IndustriAll Europe-kongressen her

 

Les også