Internasjonalt arbeid er viktig, mener Teknas prrsident Lise Lyngsnes Randeberg.

Politisk

-Internasjonal satsing: -Vi må være med der det skjer

3. juni 2021

-Veldig mange beslutninger tas i Brussel. Da må vi bruke de mulighetene vi har til å påvirke, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun har nettopp vært norsk delegat på kongressen til IndustriAll Europe, som er en viktig internasjonal påvirkningsarena.

-Hvorfor er det viktig for Tekna å være med internasjonalt?

-Det er viktig for å sikre at vi har innflytelse på internasjonale prosesser og på europeisk arbeidslivspolitikk. Veldig mange beslutninger tas i Brussel. Da må vi bruke de mulighetene vi har til å påvirke disse beslutningene.

En maktfaktor

IndustriAll Europe er en innflytelsesrik og sterk organisasjon i Europa, og er derfor en viktig påvirkningsarena for oss. Medlemmene fra Norden er en maktfaktor inn mot IndustriAll Europe siden vi er godt koordinert oss imellom, det gir enda større mulighet til å påvirke.

På enkelte områder representerer vi også kompetanse og vinklinger som skiller seg fra mange av de andre medlemsorganisasjonene. Blant annet har vi i Norden et annet syn enn mange andre på tema som minstelønn og arbeidstid. Dette er også en viktig grunn til å la vår stemme høres i Europa, sier Randeberg. 

-Du har deltatt både i tenketanken og «Resolutions and motions committee» før denne kongressen?

-Det stemmer, og arbeidet var godt i gang før pandemien gjorde at kongressen ble utsatt og omgjort til en digital kongress.

Konsekvenser av pandemien

Etter denne endringen begynte arbeidet på nytt, nå med fokus på tiltak for å håndtere konsekvensene av pandemien. Tenketanken jobbet blant annet med å utforme en strategisk plan for den neste perioden, og gjennomgikk statuttene og alle formelle dokumenter, før resolutions and motions-komiteen (som i prinsippet er en redaksjonskomité) tok imot endringsforslag, debatterte disse og ga anbefalinger til kongressen. I realiteten ble de fleste sakene til kongressen avgjort i denne komiteen. Resolutions and motions-komiteen tok også imot og behandlet forslag til uttalelser fra kongressen på spesifikke tema. 

-Hva er de viktigste sakene på denne kongressen?

-Den viktigste saken er behandlingen av den strategiske planen for de neste to årene. Den er preget av tiltak for å møte konsekvensene fra pandemien, samtidig som den også berører tema som grønn omstilling, digitalisering og organisering. 

-Hvordan jobber du for å påvirke sakene som er oppe til behandling på kongressen?

-Min posisjon i tenketanken og Resolutions and motions-komiteen har vært viktig for å påvirke både innhold og formuleringer. I tillegg har vi samarbeid både internt i Norge og i Norden på enkeltsaker. I noen av sakene tas det felles nordiske initiativ mot andre aktører, for å søke støtte for våre formuleringer. 

Bærekraft

-Er det korrekt at det har blitt rettet større fokus på bærekraft, grønn og rettferdig omstilling i arbeidsprogrammet?

-Ja, det stemmer. Sammen med digitalisering var dette et av hovedtemaene i utkastet som ble skrevet før før pandemien. Dette er fortsatt svært viktig, selv om fokuset nå er noe skiftet til å håndtere den pågående krisen. Jeg vil anbefale alle å lese planen når den er vedtatt, avslutter Tekna-presidenten.

Les om IndustriAll Europe-kongressen her

 

Les også