Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinne som står foran en forretningsplan på en tavle

Tema: Ledelse og utvikling

Ta vare på åndsverkene dine

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 6. okt. 2017

Presentasjonene dine, foredragene dine, artikler du har skrevet, bildene og videoene dine, alt dette er i prinsippet åndsverk. Er det blitt til som en del av jobben din må du dele dem med arbeidsgiveren din.

Kanskje har arbeidsgiveren rett til det meste, men det kan være noe som er ditt og som du kan ta med deg og bruke fritt om du for eksempel finner at du vil starte din egen virksomhet.

Hva er åndsverk? Etter åndsverkloven er det sentrale spørsmålet den individuelle utformingen av åndsverket. Litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform er åndsverk ifølge lovens § 1. Det kreves bare at det er preget av en individuell skaperinnsats fra opphavsmannen, eller -kvinnens side. Skrifter, malerier, skulptur, musikk, arkitektur, koreografi, datamaskinprogrammer og fotografier er potensielle åndsverk. Om verket er fremstilt kunstnerisk eller for å tjene et vitenskapelig eller rent praktisk formål gjør ingen forskjell. Presentasjonene dine, foredragene dine, artiklene dine, bildene og videoene dine er også i prinsippet åndsverk. Og her ligger det kanskje et grunnlag du kan starter egen virksomhet på.

Arbeidsgiveren din og deg. Hvem eier hva? Er du ansatt som journalist eller fotograf i en avis er det å skrive tekster og ta bilder eller videoer en del av jobben din og arbeidsgiveren din har rett til å bruke tekster og bilder slik de vil innenfor den virksomheten du er ansatt i. Det som ellers gjelder i dag er det som jurister kaller et ulovfestet prinsipp. Dette innebærer at dersom ikke annet er avtalt så har arbeidsgiver eller oppdragsgiver rett til åndsverket du har skapt som arbeids-/oppdragstaker i den utstrekning det er nødvendig og rimelig for at arbeids-/oppdragsforholdet skal nå sitt formål. Hva som er nødvendig og rimelig i forhold til et gitt formål kan selvsagt diskuteres og Tekna har advokater som kan gi deg råd om hva som er gode innspill i en slik diskusjon ut fra den konkrete situasjonen du evt. befinner deg i. Poenget her er at det ofte vil være noe som er ditt av det du har skapt, selv i et arbeidsforhold.

Spredning, visning og fremføring. Dette er betydningsfulle begreper når man snakker formaliteter rundt åndsverk. Spredning og visning betegner former for offentliggjøring som skjer ved hjelp av fysiske eksemplarer av åndsverket, mens all annen offentliggjøring betegnes som fremføring. Når åndsverket overføres til allmenheten gjennom tråd- eller trådløsforbindelse og «stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket» er det en fremføring. Retten til slik fremføring er en enerett for den som har opphavsretten. Når jeg publiserer dette innlegget på Teknas lederblogg er det en fremføring av et åndsverk for allmenheten. Tekna har opphavsretten som min arbeidsgiver til å publisere det på bloggen for å gjøre Teknas arbeid for selvstendig næringsdrivende og gründere kjent. Det er formålet med å skrive den. Men selve teksten er trolig min, om jeg for eksempel vil bruke den i en annen sammenheng.

Dine og andres rettigheter. Formålet med åndsverksloven er å beskytte den som «skaper» et åndsverk. Det er en beskyttelse du kan påberope deg, men de færreste av oss har kapasitet til å løpe etter andre som gjenbruker våre ideer. Og kanskje ligger det verdier i å bli gjenbrukt og delt. Ved å dele raust kan du både bygge nettverk og reputasjon. Men åndsverkloven beskytter også andre, mot din bruk av deres åndsverk. Universitetene har egne avtaler rettet mot bruk av åndsverk for undervisningsformål. Men er du utenfor denne sfæren kan du i prinsippet ikke hente hva som helst, f.eks. av bilder, fra nettet og bruke disse i presentasjoner du fremfører for offentligheten. Men du kan hente inspirasjon fra andres åndsverk. Etter åndsverklovens § 4 kan en opphavsmann, eller –kvinne, ikke sette seg mot at andre gjør bruk av åndsverket «på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår». Når et nytt åndsverk oppstår på denne måten kan selvsagt diskuteres. «Bildet» som innleder denne bloggen er laget som en collage av bilder som kommer opp på et billedsøk på Google med søkeordet «åndsverk». Er dette et nytt og selvstendig «verk»? Bildet er laget ved «klipp og lim»-metode. Det finnes imidlertid flere verktøy som kan brukes for enkelt å lage slike som f.eks. Befunky, PicMonkey, fotor og Adobe Spark. Kanskje et alternativ for å lage illustrasjoner?

Tekna Egen bedrift er et tilbud til deg som nå eller siden tenker å starte egen virksomhet eller som allerede driver slik virksomhet. Du finner tilbudet ved søk på Tekna Egen bedrift. Tekna har også advokater som kan gi deg råd når det gjelder rettigheter til egne åndsverk og andre immaterielle rettigheter. I mellomtiden kan du lese beslektet innlegg på denne bloggen om varemerker, patent eller designvern eller om hvordan du ikke all for fjern fremtid kan få hjelp i arbeidet, av din personlige robot. Har du kommentarer til dette innlegget, eller egne erfaringer du vil dele med andre, er du absolutt velkommen til å gi ditt bidrag i kommentarfeltet nedenfor.

Les også