Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kolleger som samarbeider, to menn og en kvinne

Tema: Ledelse og utvikling

Designvern – et rimeligere alternativ?

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 4. mars 2018

Å oppnå designvern er rimeligere og mindre krevende enn å få innvilget patent, men også her kreves det at du er ny og annerledes. Du kan også oppnå vern for design som du har innarbeidet i markedet uten å ha søkt vern.

Et designvern verner deg mot at andre kan bruke ditt design for å markedsføre sine tjenester eller produkter.

Design og designvern. Designvern kan man påberope seg eller få for et produkts eller en produktdels utseende. Men man kan også få designvern for emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper. Skjermbilder, brukergrensesnitt eller grafiske elementer i skjermbilder utviklet ved bruk av programvare er også eksempler på design som vil kunne oppnå vern. Dataprogrammer er imidlertid ikke omfattet av designvernet, men omfattes i utgangspunktet av Åndsverkloven.

Et design må være nytt for å få vern, på samme måte som oppfinnelser som skal patenteres. Dette fremgår av Lov om beskyttelse av design § 3. Du oppnår vern ved å søke Patentstyret og betale registreringsavgift. Lov om beskyttelse av design og designforskriften gir deg detaljene i reglene som krav til søknaden og om søknadsbehandlingen. Et designvern gjelder i fem år fra den dagen søknad er registrert mottatt. Det kan forlenges etter søknad og betaling av ny avgift for fem år av gangen i inntil 25 år til sammen.

Vern uten søknad. Du kan også oppnå vern uten søknad. Dette forutsetter bruk over lang tid i offentlighet slik at designet ditt er kjent av mange som ditt design. Er du der med ditt design kan ingen få registrert et design som ligner og du kan bruke klageordninger og lovbestemmelser i designloven eller markedsføringsloven for å stoppe konkurrenter i å bruke et design som til forveksling ligner ditt. Markedsføringsloven inneholder generelle forbud mot produktetterligning (§ 30 i denne loven) dersom dette innebærer fare for forveksling med innarbeidede produkter.  I tilfeller hvor det ved en innovativ skapende innsats er frembrakt en design som er original, vil designen i de fleste tilfeller også være opphavsrettslig vernet etter åndsverkloven.

Hva innebærer designvern? Om du gjør et såkalt designinngrep, dvs. tar i bruk et design som til forveksling ligner et allerede etablert design, kan du bli pålagt å avslutte bruken og også bli pålagt å betale erstatning. Om du mener noen utnytter ditt design på samme måte kan du sende klage til Næringslivets konkurranseutvalg. Yoghurtis-saken mellom Diplom-Is og Henning Olsen er et illustrerende eksempel på hvor dette utvalget mener grensen for uakseptabel etterligning går.

Tekna Egen bedrift er et tilbud til deg som nå eller siden tenker å starte egen virksomhet eller som allerede driver slik virksomhet. Du finner tilbudet ved søk på Tekna Egen bedrift. Tekna har også advokater som kan gi deg råd når det gjelder rettigheter til egne åndsverk og andre immaterielle rettigheter. I mellomtiden kan du lese beslektet innlegg på denne bloggen om åndsverk, varemerker eller patent eller om hvordan du i en ikke fjern fremtid kan få hjelp i arbeidet av din personlige robot. Har du kommentarer til dette innlegget, eller egne erfaringer du vil dele med andre, er du absolutt velkommen til å gi ditt bidrag i kommentarfeltet nedenfor.

 

Les også