Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Glad mann, ansatt

Tema: Ledelse og utvikling

Veien til patent, og et alternativ

Tekst av John M. Raaheim Publisert: 2. mars 2018

For å søke patent må du ha en ide som løser et problem på en måte ingen har løst det før og som mange vil ha nytte av i dag og flere år inn i fremtiden.

Ingen må ha tenkt og beskrevet den samme løsningen før. Mange står klar til å hjelpe deg med søknaden din, men det koster tid og penger. Et alternativ kan være å finne gode samarbeidspartnere som vil ta oppfinnelsen din i bruk og hjelpe deg med å utvikle den slik at den stadig er konkurransedyktig.

Kravene til en oppfinnelse. For å kunne oppnå patent må oppfinnelsen ha såkalt oppfinnelseshøyde. Dette er i patentloven definert som en oppfinnelse som vesentlig skiller seg fra det som er kjent før søknadsdagen. Det er også et krav at oppfinnelsen gir en teknisk effekt og at denne er reproduserbar. Det vil si at oppfinnelsen må virke slik at man ved gjentatt riktig anvendelse eller bruk er sikker på å oppnå det resultat som er tilsiktet. Den må være ny i den forstand at den ikke allerede er beskrevet av andre på allment tilgjengelig måte. Bidrag til fremskritt er ikke en forutsetning. En oppfinnelse som frembringer resultat på en mindre effektiv måte enn det som tidligere er kjent vil også kunne være patenterbar. Men skal du tjene penger på oppfinnelsen din må den representerer et fremskritt som vil være til nytte for mange. Et slikt teknisk fremskritt er også et argument for at oppfinnelsen har kvaliteter som er nødvendig for patentering. Oppdagelser og vitenskapelige teorier kan også oppnå patent.

Sjekk om teknologien din er ny. Dette bør du gjøre før du begynner arbeidet med patentsøknaden. Kanskje får du ideer som kan gjøre oppfinnelsen din bedre. Du kan selv søke gjennom patentsaker som er offentliggjort, søke i produktkataloger eller i annet materiell som i dag er tilgjengelig på nettet. Patentstyret har en søke- og varslingstjeneste på sine nettsider som gratis gir deg informasjon om patenter og andre rettigheter. Patentstyret anbefaler deg å søke profesjonell hjelp for å få oversikt over hvilke rettigheter andre faktisk har. Patentstyret tilbyr slik forundersøkelser med full konfidensialitet.

Hold oppfinnelsen din hemmelig. Har du presentert oppfinnelsen din offentlig før du søker patent vil du ikke vinne frem med patentsøknaden din. Her kan det være lett å gå fellen. En beskrivelse på internett, i en presentasjon eller foredrag, eller i en artikkel som er publisert offentlig er nok til at du får problemer med søknaden. Å presentere oppfinnelsen din for potensielle samarbeidspartnere kan også gjøre det vanskelig for deg om du ikke går frem med forsiktighet og hemmeligholder selve oppfinnelsen. Noen av disse vil kanskje uansett være mest interessert i problemet du kan løse med oppfinnelsen din. Behovet for hemmelighold har sammenheng med kravet om at oppfinnelsen må være ny og skille seg fra det som er kjent på søknadsdagen.

Hvorfor patentere? Har du søkt eller fått patent kan konkurrenter ikke kopiere eller utnytte oppfinnelsen din. Patentet kan gjøre det lettere for deg og få økonomisk støtte fra det offentlige. Du vil lettere kunne få med deg private investorer for å finansiere videre utvikling og kanskje også gjøre det mulig for deg å få dekket kostnader du allerede har pådradd deg under utviklingen av oppfinnelsen. Du er også i posisjon til å inngå slags og lisensavtaler.

Hvordan søker du? I Norge er det Patentstyret som behandler og gir patenter. Patentstyret gir også generell veiledning om patentering, men ikke konsulenthjelp til å skrive patentsøknaden. Anbefalingen fra Patentstyret, at du bør søke bistand fra et patentbyrå. Dette gjelder helt klart dersom du skal søke patent i flere land.

Nyttige hjelpemidler og gode hjelpere. Patentstyret har gode veiledninger. Innovasjon Norge kan hjelpe deg med råd og veiledning når det gjelder innovasjonsprosesser og utvikling av forretningstrategi, og har også støtteordninger. Lokale inkubatorer og næringshager kan bidra med nettverk, kompetanse og lokaler. Forskningsrådet forvalter Skattefunn-ordningen som om du får godkjent prosjektet ditt kan dekke inntil 20% av patentkostnadene frem til patentet er godkjent.

Alternativ til patentering. Patentering er tidkrevende og kostbart. Patent passer for løsninger som har kvaliteter som gjør at de vil kunne være lenge i markedet, være av interesse for et stort antall brukere, eller for brukere med stor betalingsevne og -vilje. Dette kan være en stor utfordring i en verden der nye teknologisk plattformer og løsninger presenteres og markedsføres i høyt tempo.

Hva er alternativene? En vi kjenner gav opp å søke patentering etter et reelt forsøk. Det ble for tidkrevende og dyrt. Han valgte heller å finne seg gode samarbeidspartnere som ville ta i bruk en prototype og bidra til utvikling av denne i egen virksomhet. Oppfinneren ble med og arbeidet ut fra en filosofi om stadig forbedring av oppfinnelsen tett på interesserte brukere og næringsinteresser. Dette gjorde oppfinnelsen konkurransedyktig sammenlignet med andre løsninger og ga samtidig oppfinneren et levebrød.

Tekna Egen bedrift er et tilbud til deg som nå eller siden tenker å starte egen virksomhet eller som allerede driver slik virksomhet. Du finner tilbudet ved søk på Tekna Egen bedrift. Tekna har også advokater som kan gi deg råd når det gjelder rettigheter til egne åndsverk og andre immaterielle rettigheter. I mellomtiden kan du lese beslektet innlegg på denne bloggen om åndsverk, varemerker eller designvern, eller om hvordan du i en ikke fjern fremtid kan få hjelp i arbeidet av din personlige robot. Har du kommentarer til dette innlegget, eller egne erfaringer du vil dele med andre, er du absolutt velkommen til å gi ditt bidrag i kommentarfeltet nedenfor.

 

Les også