Arbeidskontrakten er viktig for deg som skal inn i ny jobb. Det er fordi den regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i forhold til hverandre. Tekna anbefaler derfor at du gjennomgår arbeidsavtalen nøye før signering. Dessuten kan vi hjelpe deg med å gjennomgå avtalen før signering.

Vi bistår deg gjerne med en konkret gjennomgang av avtaleutkastet, enten dette er din første avtale eller du er i reforhandling om en ny jobb. Vi kan for eksempel gi deg en tilbakemelding på om innholdet samsvarer med Arbeidsmiljøloven og lønnsnivå for kandidater med samme eksamensår i din bransje.

Nedenfor gir vi deg en huskeliste over forhold du bør være oppmerksom på når du er i ferd med å inngå en ny arbeidsavtale, samt en liten oversikt over forhold som ofte reguleres i arbeidsavtalen.

Viktige sjekkpunkter før du inngår avtale:

  1. Bistand. Send gjerne kontraktsforslaget til Teknas juridiske kontor for vurdering før du signerer.
  2. Arbeidsoppgaver. Dine hovedarbeidsoppgaver/ansvar bør defineres i avtalen
  3. Ferie. 5 uker ferie og 12 % feriepenger er vanlig i privat sektor.
  4. Arbeidssted. Sørg for at kontrakten spesifiserer hva som er definert som arbeidssted, og om arbeidsgiver forventer reisevirksomhet/utstasjonering.
  5. Lønn. Du kan alltid forhandle om lønn og betingelser. Det bør avtales årlig lønnsjustering. Hvis du har master i teknisk naturvitenskapleige fag bør lønnen ligge nært opp til Teknas lønnsstatistikk.  Sjekk om du har riktig lønn her.
  6. Pensjon og forsikring. Du har krav på en innskuddspensjonsordning med minst 2 % innskudd.
  7. Overtidsbetaling. Sjekk om stillingen er overtidsbetalt, og avklar gjerne hvor mye overtid som forventes. I utgangspunktet omfattes alle arbeidstakere av bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og har krav på overtidsbetaling.
  8. Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon. Full lønn under sykdom/permisjon er et viktig element i avtalen.
  9. Konkurranseklausul. Vi anbefaler medlemmer med pålagt konkurranseklausul å få denne vurdert.
  10. Bonus. Kriteriene for bonus bør nedfelles skriftlig, dersom det er bonusordninger i bedriften.

I tillegg til selve kontrakten er det også viktig at du setter deg inn i alle andre referansedokumenter som personalhåndbok og eventuelle andre lokale avtaler og styringsdokumenter så tidlig som mulig.

Lykke til!

Sist oppdatert: 4. oktober 2018