Arbeidskontrakt

Tekna anbefaler at du gjennomgår arbeidsavtalen nøye før signering. Dette er det viktigste avtaledokumentet som regulerer rettigheter og plikter mellom deg og arbeidsgiver.

Det er også viktig at du setter deg inn i alle andre referansedokumenter som personalhåndbok og eventuelle andre lokale avtaler og styringsdokumenter så tidlig som mulig.

Vi bistår deg gjerne med en konkret gjennomgang av avtaleutkastet enten dette er din første avtale eller du er i reforhandling om en ny jobb. Vi gir deg en tilbakemelding på om innholdet for eksempel samsvarer med arbeidsmiljøloven og lønnsnivå for sammenlignbare kandidater med samme eksamensår.

Nedenfor gir vi deg en huskeliste over forhold du bør være oppmerksom på når du er i ferd med å inngå en ny arbeidsavtale, samt en liten oversikt over forhold som ofte reguleres i arbeidsavtalen.

Viktige sjekkpunkter før du inngår avtale:

  1. Bistand. Send gjerne kontraktsforslaget til Teknas juridiske kontor for vurdering før du signerer.
  2. Arbeidsoppgaver. Dine hovedarbeidsoppgaver/ansvar bør defineres i avtalen
  3. Ferie. 5 uker ferie og 12 % feriepenger er vanlig i privat sektor.
  4. Arbeidssted. Sørg for at kontrakten spesifiserer hva som er definert som arbeidssted, og om arbeidsgiver forventer reisevirksomhet/utstasjonering.
  5. Lønn. Du kan alltid forhandle om lønn og betingelser. Det bør avtales årlig lønnsjustering, og lønnen bør ligge nært opp til Tekna-medianen for ditt eksamensår.
  6. Pensjon og forsikring. Du har krav på en innskuddspensjonsordning med minst 2 % innskudd.
  7. Overtidsbetaling. Sjekk om stillingen er overtidsbetalt, og avklar gjerne hvor mye overtid som forventes. I utgangspunktet omfattes alle arbeidstakere av bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven og har krav på overtidsbetaling.
  8. Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon. Full lønn under sykdom/permisjon er et viktig element i avtalen.
  9. Konkurranseklausul. Vi anbefaler medlemmer med pålagt konkurranseklausul å få denne vurdert.
  10. Bonus. Kriteriene for bonus bør nedfelles skriftlig, dersom det er bonusordninger i bedriften.
Sist oppdatert: 9. mars 2015