Ditt lokale medlemstilbud

Tekna har 32 lokalavdelinger. Avdelingene tilbyr en faglig og sosial møteplass der du bor og jobber. I avdelingene får du tilbud om kurs, faglige møter, bedriftsbesøk og sosiale samlinger. Velg din lokalavdeling og se hva som er på programmet i ditt nærmiljø.