Kommende aktiviteter i avdelingen

Tittel Dato Sted
31.10.2017 BODØ BODØ
02.11.2017 BODØ BODØ
07.12.2017 TROMSØ TROMSØ
10.01.2018 TRONDHEIM TRONDHEIM

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Johan Henrik Fröb Norconsult AS Avd Bodø
Kasserer Sofya Rakitina Bodin videregående skole og Maritime Fagskole
Styremedlem Marion Svendsen Statens vegvesen Region nord
Styremedlem Rolf B Holte Nordland fylkeskommune
Styremedlem Erika Britta Maida Nilsson
Varamedlem Siri Anne Haugland Strand Omya Hustadmarmor AS avd Hammerfall Dolomitt
Sekretær Per Strømhaug
Styremedlem Hilde Høiem Luftfartstilsynet
Varamedlem Sissel Olga Pettersen Bodø kommune
Revisor Kjetil Korsnes Biovivo Technologies AS