Valgkomitéen

Tekna Bodø avdeling

Valgkomiteen foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.

 • Lokalkontakt/sekretær
  Mette Klungseth
  distriktskontorleder, Nord-Norge
  Teknas distriktskontor Nord-Norge
  93259619
 • Valgkomite-medlem
  Per Strømhaug
  41503031
 • Valgkomite-medlem
  Ida Bohlin
  Overingenjør
  Statens vegvesen - Utbygging - Bodø
  40078127
Sist oppdatert: 10. juli 2018