Valgkomitéen

Tekna Bodø avdeling

Valgkomiteen foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.

Sist oppdatert: tirsdag 10. juli 2018