Valgkomitéen

Valgkomiteen i Tekna Bodø foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.