Valgkomitéen i Bodø Avdeling

Valgkomiteen i Tekna Bodø foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.