Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bryggehusene i Trondheim

Trondheim avdeling

Trondheim avdeling har over 10 000 medlemmer og arrangerer faglige og sosiale møteplasser for Tekna-medlemmer i distriktet.

Teknas distriktskontor Midt-Norge

 • Ingvild Markusson Hansen
  distriktskontorleder, Midt-Norge
  93259615
 • Kristine Halvorsen
  rådgiver, Midt-Norge
  +4741323283
 • Sara Øvergaard
  rådgiver, Oslo
  93480657

Postadresse:
Tekna DK Midt-Norge
Kjøpmannsgata 40,
7011 Trondheim

Følg Tekna Trondheim på Facebook!

Vi har flere sosiale og faglige nettverk, hvor du er hjertelig velkommen til å engasjere deg! 

Tekna Ung Trondheim

Tekna Ung er et tilbud til Tekna-medlemmer til og med 37 år. Gruppens formål og oppgave er å skape møteplasser for Teknas yngre medlemmer ved å arrangere ulike kurs og aktiviteter for målgruppen. Aktiviteten i gruppen er stort sett av sosial karakter. På enkelte arrangementer samarbeider gruppen med Teknas studentgruppe på NTNU.

Leder: Brikene Berisha

Seniorforum Trondheim

Seniorforum er åpent for alle medlemmer av Trondheim avdeling fra fylte 62 år. Gruppen arrangererer ca tre faglige lunsjmøter per halvår, samt en ekskursjon på vårparten og den tradisjonsrike teaterkvelden før jul.

Leder: Harald Norem

Avdelingsfagrådet i Trondheim

Avdelingsfagrådet hører både til Trondheim avdeling og til fagsiden i Tekna. Avdelingsfagrådet skal ivareta kontakten mellom Trondheim avdeling og Fagutvalget, og skal tilrettelegge for et variert faglig tilbud i Trondheim. Fagrådet arrangerer faglige kurs og seminarer innen prioriterte områder og med temaer som er interessante for medlemmene. Bidrag til sentrale høringer kan også være aktuelt.

Trondheim avdeling har det økonomiske ansvaret for fagrådet, og fagrådets aktiviteter inngår i avdelingens årsberetninger. I tillegg til avdelingens årsberetning rapporteres fagrådets aktivitet  til Faglig årsmøte. Det er viktig at fagrådet er representert på faglige fellesmøter og Faglig årsmøte og dermed bidrar til Teknas faglige veivalg som Trondheim avdelings representant aktivt.

Leder: Lars Petter Strand

Egen bedrift Trondheim

Egen bedrift Trondheim er en lokal avlegger av det nasjonale faglige nettverket Tekna Egen bedrift. Gruppen har som mål å arrangere temamøter og skape nettverk for Tekna-medlemmer som er selvstendig næringsdrivende eller som vurderer å starte egen virksomhet.

Leder: André Rygh

Gjør en forskjell for ditt nabolag

Bruk din faglige kompetanse og erfaring til å løse frivillige prosjekter sammen med andre Tekna-medlemmer og gjør ditt nærmiljø til et bedre sted!

Prosjektpatruljen: Bli med og gjør noe bra for byen din!

«Prosjektpatruljen» er en nystartet medlemsaktivitet i Tekna der du kan bidra i en kompetansedugnad i ditt lokalsamfunn.

Tekna Ung 

Vi har spennende sosiale og faglige arrangementer over hele landet for deg som er ung i arbeidslivet.