Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Person som fikser med planter i en plantekasse

Urbant landbruk på Sluppen

Prosjektpatruljen er et pilotprosjekt hvor vi tester ut en mulig ny tjeneste, der medlemmer kan delta med frivillig arbeid i korte prosjektbaserte oppdrag.

Problemløsning i ditt nærmiljø

Medlemmer har allerede levert et oppdrag i prosjektet på Nyhavna. Prosjektene vil kunne gi dere mulighet til å løse en utfordring sammen med andre Tekna-medlemmer lokalt i deres nærmiljø. På litt sikt kan dette bli et tilbud til medlemmer, og da vil vi ha flere oppdrag tilgjengelig for å søke på.

Les om tidligere oppdrag: Tryggere Trondheim på fritiden 

Oppdrag gjøres for foreninger, lokale organisasjoner, idrettslag eller andre som har behov. Arbeidet leveres på ikke-kommersielt grunnlag som en hjelp til oppdragsgiver og det vil kunne deles. Det krever dybdekompetanse, problemløsningskompetanse, kvalitet og kreativitet. Oppdrag som egner seg godt for Tekna-medlemmer.

Typisk for prosjektoppdragene er at de er kortere enn man normalt er vant til i arbeidslivet og man må være komfortabel med å levere et godt stykke arbeid innenfor rammen, men ikke nødvendigvis med så høy kvalitet som man er vant til. Oppdragene er formulert av Tekna i tett dialog med oppdragsgiver.

 
Hvordan organiseres oppdragene?

Prosjektene settes sammen av seks deltagere, hvorav en er prosjektleder. Prosjektet gjennomføres i løpet av cirka 3 måneder. Medlemmene forplikter seg til å sette av cirka 3-5 timer hver uke til oppdraget er utført og levert. Tekna legger til rette med enkle verktøy og oppfølging underveis. Og medlemmene finner selv ut hvordan de vil organisere arbeidet.

Nytt oppdrag: Hvordan kan vi gjøre Sluppen grønnere og mer bærekraftig gjennom urbant landbruk?

Oppdragsgiver er Pådriv i Trondheim og de ønsker innspill på hvordan man kan få til urbant landbruk på Sluppen. 

Hvordan kan vi gjøre Sluppen grønnere og mer bærekraftig gjennom urbant landbruk? Hvilke sosiale, teknologiske og økonomiske aspekter er knyttet til urban matproduksjon? Hvordan kan vi se på urbant landbruk som mer enn kun dyrkning av planter i byen?

Oppdraget vil innebære at gruppen:

  1. Gjennomfør en enkel kartlegging av bruken av området
  2. Definere hva innen urbant landbruk prosjektgruppen vil utforske
  3. Utvikle en skisse for et pilotprosjekt for urbant landbruk

Slik fungerer det

Oppdraget løses i samarbeid i en gruppe av 6 Tekna-medlemmer som settes sammen av Tekna. Gruppen bestemmer selv når og hvordan oppdraget skal løses, og Tekna legger til rette for dette ved gi nødvendige digitale verktøy. Tekna inviterer deltagere til kick-off og følger dere underveis.

Dette får du

Du får møte andre Tekna-medlemmer og jobbe på tvers av fag og kompetanse på en lokal og konkret problemstilling. Du skaper nettverk og kan legge til Prosjektpatruljen i Tekna på CV’en. Og ikke minst får du bruke ditt fag og kompetanse i frivillig arbeid og får en spennende og annerledes opplevelse.

 

Sluppen er Trondheims geografiske midtpunkt, har god tilgjengelighet, store fine grøntarealer i Smidalen og umiddelbar nærhet til Nidelven. Nærheten til NTNU og Gløshaugen gjør også området attraktivt for studentboliger og universitetsfunksjoner.

Sluppen vil bli en del av et sammenhengende område for teknologibedrifter, forskning og undervisning som strekker seg fra Kalvskinnet, via Øya, Elgeseter, Gløshaugen, Lerkendal, Sorgenfri og til Sluppen. Etablering av nye og eksisterende teknologibedrifter i dette området vil være utviklende for både utdanning, forskning og næringsliv, noe som igjen vil gjøre Trondheim mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.

Hva slags kompetanse trengs?

Det viktigste for oppdraget er at du har lyst og tid. Vi vet at Tekna-medlemmer har solid faglig bakgrunn og til dette oppdraget trengs mange slags kompetanser og erfaringer.

Vi trenger en prosjektleder og ser for oss at kompetanse innen landbruk, gjerne urbant landbruk, plan og bygg, ledelse, produkt, IKT og biologi kan være nyttig.

Disse kompetansene er ikke begrensende for hvem som kan søke, engasjement er vel så viktig. Vi mener at mangfold, både spisskompetanse og breddekompetanse er viktig for gode løsninger. Fra prosjektet i Nyhavna lærte vi at det var ulike kompetanser i godt samarbeid som løste oppgaven og leverte prosjektet.

Prosjektleder?

Har du lyst til å være prosjektleder for dette oppdraget tar du det i søknaden sammen med en kort beskrivelse av din erfaring på området. Vi er avhengige av gode prosjektledere for å komme i mål med dette prosjektet på en god måte.

Frister og viktige datoer

Prosjektoppstart og kick-off er 15. september på Lager11 på Sluppen. Det er mulig å melde interesse for å være med frem til 11. september.

Vil du være med i prosjektpatruljen?

Jeg er interessert

Vi holder deg oppdatert! Vi vil holde deg oppdatert om prosjektet, og sende deg informasjon om nye prosjektpatruljer. 

Litt mer om deg

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for prosjektet?

Hva skjer nå?

Når fristen for å melde interesse er ute, får du beskjed om du har fått plass. Vi kontakter deg med informasjon om resten av teamet, om oppdraget og invitasjon til første oppstartsmøte.

Send inn skjema