Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Medarbeidere som jobber med prosjektet

Bli med å gjøre Nyhavna tryggere å ferdes i

I Tekna er vi opptatt av å lære. Prosjektpatruljen er et pilotprosjekt hvor vi tester ut en mulig ny tjeneste, der medlemmer kan delta med frivillig arbeid i korte prosjektbaserte oppdrag. Prosjektene vil kunne gi dere mulighet til å løse en utfordring sammen med andre Tekna-medlemmer lokalt i deres nærmiljø. På litt sikt kan dette bli et tilbud til medlemmer, og da vil vi ha flere oppdrag tilgjengelig for å søke på.

Oppdragene

Oppdrag gis til foreninger, lokale organisasjoner, idrettslag eller andre som har behov. Arbeidet leveres på ikke-kommersielt grunnlag som en hjelp til oppdragsgiver og det vil kunne deles. Det krever dybdekompetanse, problemløsningskompetanse, kvalitet og kreativitet. Oppdrag som egner seg godt for Tekna-medlemmer.

Typisk for prosjektoppdragene er at de er kortere enn man normalt er vant til i arbeidslivet og man må være komfortabel med å levere et godt stykke arbeid innenfor rammen, men ikke nødvendigvis med så høy kvalitet som man er vant til. Oppdragene er formulert av Tekna i tett dialog med oppdragsgiver.

Prosjektgruppen vil igjennom å delta i pilotprosjektet gi Tekna uvurderlig kunnskap og et godt grunnlag for å ta beslutning om og hvordan man skal gå videre med å utvikle en mulig tjeneste. Så på forhånd takk!

Hvordan organiseres oppdragene?

Prosjektene settes sammen av seks deltagere, hvorav en er prosjektleder. Prosjektet gjennomføres i løpet av 8 uker. Medlemmene forplikter seg til å sette av 5 timer hver uke til oppdraget er utført og levert (totalt 40 timer). Tekna legger til rette med enkle verktøy og oppfølging underveis.

Oppdrag i ditt lokalområde, Trondheim

Nyhavna i Trondheim skal utvikles til å bli en helt ny bydel i Trondheim. I mellomtiden består bydelen av alt fra kultur til industri (90%), det er lager og transport, bowling, noe serveringstilbud og i økende grad boliger. Samtidig oppfattes området som vanskelig og utrygt å ferdes i for gående og syklende.

Oppdragsgiver er Pådriv i Trondheim, og de ønsker innspill på konkret gode løsninger. Interessentene i området har både felles, ulike og til dels motstridende behov og interesser, noe som gir et sammensatt og krevende oppdrag. Oppdraget går ut på å finne kreative løsninger som lar seg realisere raskt på dette vanskelige problemet. Se mer detaljert oppdragsbeskrivelse her (PDF).

Oppdraget vil innebære at gruppen:

  • Kartlegger bruk av område
  • Kartlegger nøkkelaktørers innstilling
  • Foreslår løsninger

Oppdraget løses i samarbeid i en gruppe av 6 Tekna-medlemmer som settes sammen av Tekna. Gruppen bestemmer selv når og hvordan oppdraget skal løses, og Tekna legger til rette for dette ved gi nødvendige digitale verktøy. Tekna inviterer deltagere til kick-off og følger dere underveis.

Du får møte andre Tekna-medlemmer og jobbe på tvers av fag og kompetanse på en lokal og konkret problemstilling. Du skaper nettverk og kan legge til Prosjektpatruljen i Tekna på CV’en. Ikke minst får du bruke ditt fag og kompetanse i frivillig arbeid og får en spennende og annerledes opplevelse.

Hva slags kompetanse trengs?

Det viktigste for oppdraget er at du har lyst og tid. Vi vet at Tekna-medlemmer har solid faglig bakgrunn og til dette oppdraget trengs mange slags kompetanser og erfaringer. Allikevel vet vi at vi trenger en prosjektleder og ser for oss at kompetanse innen bygg og anlegg, ledelse, produkt, IKT og biologi kan være nyttig. Disse kompetansene er ikke begrensende for hvem som kan søke, engasjement er vel så viktig. Vi mener at mangfold, både spisskompetanse og breddekompetanse er viktig for gode løsninger.

Har du lyst til å være prosjektleder for dette oppdraget tar du det i søknaden sammen med en kort beskrivelse av din erfaring på området. Vi er avhengige av gode prosjektledere for å komme i mål med dette prosjektet på en god måte.

Frister og viktige datoer

Prosjektoppstart er 15.februar, og det er mulig å melde interesse for å være med frem til 13.februar. 

Vil du være med i prosjektpatruljen?

Jeg er interessert

Vi holder deg oppdatert! Vi vil holde deg oppdatert om prosjektet, og sende deg informasjon om nye prosjektpatruljer. 

Litt mer om deg

Kunne du tenke deg å være prosjektleder for prosjektet?

Hva skjer nå?

Når fristen for å melde interesse er ute, får du beskjed om du har fått plass. Vi kontakter deg med informasjon om resten av teamet, om oppdraget og invitasjon til første oppstartsmøte.

Send inn skjema