Avdelingsstyret

Tekna Trondheim avdeling

 • Leder
  Olav Egil Hoem
  Prosjektingeniør energisystemer
  Cowi AS Avd Trondheim
  99255273
 • Nestleder
  Dag Sverre Grønmyr
  Senior Engineer
  Siemens AS Avd Process Industries and Drives (Trondheim)
  99737543
 • Styremedlem
  Kristin Tolstad Uggen
  Forskningsleder
  SINTEF Community avd Trondheim
  93260450
 • Styremedlem
  Per-Erik Sørås
  Seniorrådgiver
  Trøndelag fylkeskommune
  90612450
 • Styremedlem
  Maria Lioliou
  Ledende Forsker
  Equinor ASA Forskningssenter Ranheim
  94424249
 • Styremedlem
  Kristian Sandvik
  Sivilingeniør
  Rambøll Norge AS Avd Trondheim
  45515946
 • Styremedlem
  Trina F Galloway
  Seniorforsker
  AquaGen AS Avd Trondheim
  91575470
 • Varamedlem
  Arnstein Johannes Syltern
  Daglig Leder
  Skift AS
  92823938
 • Varamedlem
  Ole Ivar Folstad
  Sjefsingeniør III
  Trondheim kommune Eierskapsenheten
  95263788
 • Desisjonkomitémedlem
  Magnar Hole
  Senioringeniør
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU
  91897092
 • Desisjonkomitémedlem
  Marte Kristoffersen
  seksjonssjef
  Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Trondheim
  95920441
Sist oppdatert: 10. februar 2018