Arrangementer

Tittel  Dato   Sted 
Faghelg Møre og Romsdal 29.09.2018 ÅLESUND
Droner nå og i framtida 29.09.2018 ÅLESUND
Avdelingsledermøtet og Tekna Ung Landssamling 2018 19.10.2018 GARDERMOEN
Hold magiske presentasjoner 22.10.2018 ÅLESUND

Aktuelt

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Leda Pires Moxnes Hydro Aluminium AS Sunndal Aluminiumsverk
Styremedlem Anne Margrete Nerland
Styremedlem Kjetil Rostad Steen Hydro Aluminium AS Sunndal Aluminiumsverk
Styremedlem Marita Åsgård Rindalshytter AS
Varamedlem Per Martin Holm Sunndal vidaregåande skule
Varamedlem Junie Eirin Kalstø Pipelife Norge AS Hovedkontor
Revisor Aslak Petter Aastorp Hydro Aluminium AS Sunndal Aluminiumsverk
Valgkomite-medlem Erling Dragseth Hydro Aluminium AS Sunndal Aluminiumsverk
Valgkomite-medlem Bjørn Petter Moxnes Hydro Aluminium AS Sunndal Aluminiumsverk