Kommende aktiviteter i avdelingen

Tittel Dato Sted
10.01.2018 TRONDHEIM TRONDHEIM

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Øystein Kleven Northern Research Institute Narvik AS
Nestleder Hugo Terje Remlo UiT Campus Narvik
Styremedlem Ingrid Sværd Pedersen Narvik kommune
Styremedlem Svetlana Lorentzen Narvik kommune
Styremedlem Dorota Kantorowicz-Bardzinska VINN
Styremedlem Martin Hunnes Helgesen Hansen Narvik videregående skole
Styremedlem Hans Richard Movik UiT Campus Narvik