Arrangementer

Tittel Dato Sted
25.03.2017 TROMSØ TROMSØ
29.03.2017 KVALØYA KVALØYA
05.04.2017 TROMSØ TROMSØ
21.04.2017 TROMSØ TROMSØ
02.05.2017 TROMSØ TROMSØ

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Rune Storvold Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø)
Nestleder Anne Cathrine Arnesen Bjørn Bygg AS
Styremedlem Runar Gjerp Solstad Nofima AS avd Tromsø
Styremedlem Tina Sætrum Tromsø Havn KF
Styremedlem Vibeke Hammervold Cowi AS Avd Tromsø
Styremedlem Hilde Herland Norges Råfisklag
Styremedlem Kjersti Nordgaard Fredheim Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Styremedlem Jarle Magnar Pedersen Troms fylkeskommune
Revisor Berit Jegervatn Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revisor Johnny Fløyli