Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Rune Storvold Northern Research Institute Tromsø (Norut Tromsø)
Nestleder Anne Cathrine Arnesen Bjørn Bygg AS
Styremedlem Hilde Herland Norges Råfisklag
Styremedlem Kjersti Nordgaard Fredheim Havbruksstasjonen i Tromsø AS
Styremedlem Stephan Kristiansen Helse Nord HF Avd IKT Tromsø
Styremedlem Ane Vigdisdatter Nytrø Akvaplan-Niva AS
Styremedlem Jarle Magnar Pedersen Troms fylkeskommune
Styremedlem Cato Lind Eriksen Tromsø kommune Vann og Avløp