Avdelingsstyret

Tekna Tromsø avdeling

 • Leder
  Jan Erik Olsen
  Forskningssjef marin bioteknologi
  Nofima AS avd Tromsø
  95145351
 • Nestleder
  Idun Merete Grønsberg
  Forsker II
  GenØk - Senter for biosikkerhet
  95226432
 • Styremedlem
  Are Homann-Danielsen
  Prosjekt- og kvalitetskoordinator
  Havbruksstasjonen i Tromsø AS
  41332299
 • Styremedlem
  Jostein Johansen
  Prosjektleder
  Kongsberg Satellite Services AS avd Tromsø
  90849582
 • Styremedlem
  Renate Døving Osvik
  QA assistant
  Arcticzymes Technologies ASA
  48188509
 • Styremedlem
  Sara Maria Björk
  Stipendiat
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske Universitet
  41298492
 • Styremedlem
  Sigurd August Tonstad
  Rådgiver
  Troms og Finnmark fylkeskommune Næringsetaten
  48229249
 • Styremedlem
  Aase Tveito
  Seniorrådgiver
  UiT - Avdeling for IT
  99235171
 • Lokalkontakt/sekretær
  Mette Klungseth
  Distriktskontorleder, Nord-Norge
  Teknas distriktskontor Nord-Norge
  93259619
 • Observatør
  Emma Wu Mikalsen
  Bioteknologistudent
  UiT - Fakultet for biovitenskap fiskeri og økonomi
  94182830
 • Observatør
  Erling Heimstad Willassen
  Produksjon Ingeniør
  Arcticzymes Technologies ASA
  40003013
Sist oppdatert: tirsdag 13. mars 2018