Arrangementer

Tittel Dato Sted
26.10.2017 HARSTAD HARSTAD
09.11.2017 HARSTAD HARSTAD
15.11.2017 HARSTAD HARSTAD
10.01.2018 TRONDHEIM TRONDHEIM

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Marian Morris Statoil ASA Avd Harstad
Nestleder Magnus Storjord Simonsen Heggen Videregående Skole
Styremedlem Line Backer-Grøndahl Kunnskapsparken Nord AS
Styremedlem Øivind Skjevling Smolten AS
Styremedlem Øystein Wergeland Statoil ASA Avd Harstad
Styremedlem Reidar Arnfinn Johansen Statens vegvesen Region nord
Kasserer Birgitte Hangeland Harstad kommune
Revisor Leiv E Hellefossmo Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Revisor Gunnar B Solbjørg Forsvarsbygg Eiendomstjenester, Energitjenester