Valgkomiteen for Tekna Harstad avdeling

Valgkomiteen for Tekna Harstad avdeling foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.