Kommende aktiviteter i avdelingen

Tittel Dato Sted
10.01.2018 TRONDHEIM TRONDHEIM

Aktuelt

Avdelingsstyret

Verv/rolle Navn Arbeidssted
Leder Bernt Nilsen Datakortet AS
Nestleder Lars Håvard Rapp Multiconsult ASA avd Vadsø
Styremedlem Marie Rushfeldt Alta kommune
Kasserer Marianne Lie Statoil ASA Avd Hammerfest Snøhvit
Styremedlem Geir Thomassen Eltele AS
Varamedlem Frank Robert Blindheim Forsvaret
Revisor Olaf Østensen Statens kartverk