Valgkomiteen i Tekna Finnmark

Valgkomiteen i Tekna Finnmark foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.