Søkeside

Logg inn

Viser 1–25 av 345 treff
 1. Utdannings- og forskningspolitikk

  Pål-André Lund Utdannings- og forskningspolitikk Tekna har kommet med et nytt strategidokument om forskning ... forskning og utdanning. forskningspolitikk,policy,Tekna mener,utdanning, Forskningsbloggen -Skal studenter...

  Artikkel Forskningsbloggen 13. okt. 2011
 2. Sterkt Tekna-fokus på høyere utdanning

  ...høyskolesektoren. Sterkt Tekna-fokus på høyere utdanning -Høyere utdanning er naturlig nok viktig for Tekna ... et godt finansieringssystem for etter- og videreutdanning ved våre universiteter og høyskoler. Dagens...

  Artikkel 5. juni 2020
 3. Teknas politikk om høyere utdanning og forskning

  Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning Om Teknas politikkdokumenter Sammendrag Det ... Det offentlige utdanningssystemet – grunnmuren vår Finansiering av høyere utdanning og forskning Driftsmidler...

  Artikkel 18. feb. 2020
 4. Realfagsparadokset – om hvorfor ungdommen velger bort utdanning innen realfag

  ...må være lov å studere hva man vil, men valg av utdanning må ikke skje på feil grunnlag i alle fall, skriver ... Realfagsparadokset – om hvorfor ungdommen velger bort utdanning innen realfag realfag,rekruttering til realfag...

  Artikkel Realfagsbloggen 24. okt. 2013
 5. Virker etter- og videreutdanningen?

  Virker etter- og videreutdanningen? Resultatene fra Reafagsbarometeret 2019 er klare Til tross for en ... økning i antall lærere som har fått etter- og videreutdanning i realfag siden 2014, gjenspeiles dette ikke...

  Artikkel 29. mai 2019
 6. NTNU åpner kontor for videreutdanning i Oslo

  åpner kontor for videreutdanning i Oslo NTNUs kontor i Oslo vil tilby etter- og videreutdanning og gjøre ... studenter holder til i østlandsområdet. NTNUs videreutdanning blir nå langt mer tilgjengelig for den store...

  Artikkel 29. aug. 2019
 7. Petroleumsnæringen og andre bransjer – Ny posisjonsanalyse vedrørende masterutdannelse

  ...bransjer – Ny posisjonsanalyse vedrørende masterutdannelse Tekna Olje og gass presenterte på ONS i dag ... Posisjonsanalyse av petroleumsrelatert høyere teknisk utdannelse Energibloggen Les hele rapporten her. Det ble...

  Artikkel 28. aug. 2018
 8. Utdanningen er din viktigste investering

  Utdanningen er din viktigste investering – Vi hjelper deg å forvalte verdien av den Tekna er en masterforening ... skap, eller har allerede en slik master. Din utdanning vil være på nivå med leger og siviløkonomer. De...

  Artikkel 27. aug. 2018
 9. Tekna og NHO vil øremerke utdanningsmillioner til IKT-sikkerhet

  Tekna og NHO vil øremerke utdanningsmillioner til IKT-sikkerhet Tekna og NHO ber om at ti millioner etter- ... etter- og videreutdanningskroner, som regjeringen har foreslått i revidert nasjonalbudsjett, brukes til...

  Artikkel 29. mai 2019
 10. Tekna i Utdannings- og forskningskomiteen

  Tekna i Utdannings- og forskningskomiteen I dagens høring i Utdannings- og forskningskomiteen tok Tekna ... fordrer løpende kompetansebygging i alle utdanningsgruppene. «Lære hele livet» Derfor ber foreningen...

  Artikkel 23. okt. 2018
 11. Tekna i Finanskomiteen: Krever mer til etterutdanning

  Tekna i Finanskomiteen: Krever mer til etterutdanning I dagens møte med Finanskomiteen i Stortinget tok ... tok Tekna blant annet opp betydningen av etterutdanning og karbonfangst. Tekna understreket at kompetansestrategien...

  Artikkel 16. okt. 2018
 12. Realfag og utdanning

  Realfag og utdanning Realfaglig kunnskap er nødvendig for å løse mange av fremtidens utfordringer innen...

  Tema
 13. (A4) Betongproduksjon

  godkjent av Betongopplæringsrådet. Deltaker uten ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A1) ... praksis fra produksjonsprosessen. Deltaker med ingeniørutdannelse/teknisk fagskole må gjennomføre kursene (A3)

  Kurs 24.–28. aug.
 14. U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

  39880 U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder Utførelse ... betongarbeider. I NS-EN 13670 + NA stilles det nå krav til utdannelse, praksis og spesiell opplæring innen spennarmering

  Kurs 9.–11. nov.
 15. Digitale læringsarenaer – erfaringer og fremtidsutsikter

  MOOC spesielt. Det snakkes mye om etter - og videreutdanning, livslang læring og digitale læringsplattformer ... nettbasert uten oppmøte. Du kan lese mer om mooc på utdanning.no. Eller MOOC-tilbud innen Bygg og anlegg her

  Kurs 27. aug. kl. 11:00–12:30
 16. Ansvarlig søker og plankonsulent

  plankonsulent. Kurset er en innføring hvor du kan ta videreutdanning på 10 studiepoeng som har som mål å bedre kvaliteten ... økonomien skadelidende. 2-dagerskurset og videreutdanningsstudiet på HVL, (10 studiepoeng) retter seg mot

  Kurs 3.–4. sep.
 17. Ukas Tekna-medlem: Jobber for «Mattilsynet» i Kosovo

  Yrke: Teknologidirektør (CTO) i Computas AS. Utdannelse:: NTH Linje for databehandling. – Hva er morgenrutinen ... gymnaset ble det tydelig at det var en teknisk utdannelse som var mest fristende, og NTHs datalinje i Trondheim...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. juni 2020
 18. Realfagsbloggen

  Realfagsbloggen Siste ... blogginnlegg, streaminger og artikler innen realfag og utdanning. Realfagsbloggen...

  Tema
 19. Bioteknologi – for fremtiden

  ...for Fremskrittspartiet og nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Karin Yrvin, Stortingsrepresentant ... gründerånd ikke var forenelig med lang akademisk utdannelse og at talentene måtte plukkes før de ble professorer...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 4. juni 2013 Streaming
 20. Kunsten å overbevise i presentasjoner

  40383 Kunsten å overbevise i presentasjoner Å få gjennomslag for egne ideer, meninger ... Vibeke Holtskog er utdannet språklærer med videreutdanning i retorikk, kommunikasjon og ledelse. Daglig

  Kurs 5. nov. kl. 16:00–19:00
 21. Slår ring om ringen

  Den kan kun kjøpes av studenter med fullført utdannelse som sivilingeniør eller sivilarkitekt ved NTNU ... denne ringen for å vise at de hadde fullført en utdannelse i et mannsdominert yrke. I noen familier går...

  Artikkel Tekna Magasinet 24. sep. 2019
 22. Varanger KraftHydrogen Årets Tekna-pris i Finnmark

  ...kan virke som inspirasjon for egen utvikling – og utdanning. Varanger Kraft Hydrogen har vist seg å være ... inspirere ungdommer i Finnmark til å ta teknologisk utdannelse. - Vi ser mange spennende muligheter innen hydrogen...

  Artikkel 6. feb. 2020
 23. Etisk intelligens

  ...omsorg. Utdanning, omstilling og kompetanse Alle var enige i at kunnskap, innsikt og utdanning er nødvendig ... bekymret for manglende kultur for omstilling og utdannelse innen det offentlige. Bedriftene har et samfunnsansvar...

  Artikkel IKT-bloggen 10. feb. 2017 Streaming
 24. Planløs suksess

  Betten (33). Stilling: HMS-rådgiver, konsern i Vy. Utdannelse: En bachelorgrad i matteknologi fra Høyskolen ... faggruppe for HMS Hva drømte du om å bruke utdannelsen din til da du begynte å studere? – På daværende...

  Artikkel Tekna Magasinet 27. juni 2019
 25. – Studenter gjør ofte 2 feil når de lager CV

  ...først. Så hvis du har en overskrift som heter utdannelse, og en som heter arbeidserfaring, så velger du ... viktig, vil det være utdannelsen din som er mest relevant. Da skal utdannelsen din listes opp før arbeidserfaring...

  Artikkel Aktuelt 30. juni 2020