Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft.
Det er godt at fagmiljøene endelig blir lyttet til, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Aktuelt

Utdanningsdirektoratet snur om todelt eksamen

Publisert: 11. aug. 2021

Utdanningsdirektoratet (Udir) har bestemt seg for å opprettholde todelt eksamen i matematikk fram til våren 2023. – Dette er noe Tekna har kjempet for. Det er godt at fagmiljøene endelig blir lyttet til, sier Tekna-president Lars Olav Grøvik.

Til nå har eksamen i matematikk bestått av en del uten hjelpemidler og en digital del med hjelpemidler. Denne ordningen var vedtatt endret, slik at hele eksamen skulle bli digital.

Dette forslaget til endring møtte stor kritikk fra Tekna og resten av fagmiljøene. Tekna har blant hatt møte med kunnskapsministeren og skrevet et  brev til komiteen på Stortinget der dette er tatt opp.

Fagmiljøer har etterlyst en eksamensform som inneholder en del uten hjelpemidler, slik at elevene får mulighet til å vise frem matematiske resonnementer i form av algebrakunnskap og funksjonsteori. De faglige miljøene har påpekt at denne forståelsen er en forutsetning for å mestre faget og for å kunne arbeide selvstendig med det. På den måten får man testet om elevene har tilegnet seg de tekniske ferdighetene som er nødvendige for å kunne tenke matematisk.

- Vi har blant annet kritisert forslaget til ny eksamensform fordi den ikke i stor nok grad gir elevene uttelling for å vise grunnleggende forståelse av faget og hvordan de har tenkt, og at det kan skape ulikheter basert på utstyr og tilgjengelighet av dette. Spesielt frykter vi at det går ut over de svakere elevene, sier Grøvik.

Glad for helomvending

Tekna-presidenten er glad for at direktoratet nå snur, og utsetter innføringen av ny eksamensform i matematikkfagene.

- Det tok tid før fagmiljøene ble lyttet til, men det er godt at direktoratet nå snur, og utsetter innføringen fram til 2023. Vi håper og tror fagmiljøene vil bli dratt tettere inn i diskusjonene før nye endringer innføres, sier Grøvik.

Les også