Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann med briller og armer i kryss

Aktuelt

Ny lønn for lektor/lektor med tilleggsutdanning i 2023

Publisert: 25. mai 2023

Du som er lektor i skoleverket, får fastsatt lønnen din i sentrale lønnsforhandlinger. I årets mellomoppgjør ble de sentrale partene enige om ny lønn både med KS og Oslo kommune. Våre medlemmer som ikke jobber i skoleverket eller i Oslo kommune, vil få fastsatt ny lønn gjennom lokale forhandlinger, basert på lokale forhold.

Sentral årslønnsramme på 5,4 %

I de sentrale lønnsoppgjørene i KS og Oslo kommune, ble det enighet om en økonomisk årslønnsramme på 5,4 %. Dette betyr at all lønnsøkning i budsjettåret 2023 blir 5,4 %.

Vi trekker fra overhenget fra 2022 (veksten i lønnsøkningen for januar til april som skyldes oppgjøret i 2022) og forventet glidning i 2023 fra denne avtalte årslønnsrammen. Da sitter vi igjen med den delen av rammen som kan deles ut som «friske penger» på budsjettårets resterende åtte måneder fra «virkningstidspunktet» for lønnsjusteringen.

Det betyr at de friske pengene regnes om til en effektiv prosentsats for resten av budsjettåret fra og med 1. mai. I KS kapittel 4 utgjør den reelle økningen på lønnstabellen i 2023 fra 5 % til over 6 %, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

I Oslo kommune utgjør økningen 6 % på lønnstabellen for våre medlemmer i Oslo kommune.

Hva blir min nye lektorlønn i KS?

Lektor-medlemmene våre har fortsatt sentral lønnsdannelse og tarifflønn basert på utdanningsnivå/stillingskode og ansiennitet.

Hva blir min nye lektorlønn i Oslo kommune?

Alle i Oslo kommune har sentral lønnsdannelse. Lektorenes lønn er her også knyttet til ansiennitet og stillingskode/utdanningsnivå.

Det er dessverre ikke så lett å finne frem i lønnssystemet i Oslo, og det finnes ikke en egen garantilønnstabell å slå opp i, som i KS. Vi har derfor satt opp en oversikt for hvilke lønnstrinn som gjelder i osloskolen, og hvor mye de utgjør, ut fra stillingskode og antall år med ansiennitet:

Det gis ett lønnstrinn ekstra for fullført doktorgrad av sedvane i osloskolen.