Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Bilde av Lars Olav Grøvik president i Tekna

Aktuelt

Forventer en klar satsing på forskning og utdanning

Publisert: 3. okt. 2022

Tekna har klare forventninger til at statsbudsjettet viser en satsing på forskning og utdanning. – Dette er ikke tida for et hvileskjær innen de områdene, sier president Lars Olav Grøvik.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har varslet at han vil legge fram et stramt budsjett 6. oktober. Oljepengebruken må ned for å hindre en overoppheting av økonomien, samtidig som utgiftene øker på grunn av kraftig prisvekst på de fleste varer.

I slike tider er det god økonomi å bruke ressursene på det som skal bli framtidas arbeidsplasser og å sørge for at vi har den kompetansen og kunnskapen som trengs for å komme oss gjennom de utfordringene vi vil møte framover, sier president Lars Olav Grøvik.

– I urolige og usikre økonomiske tider som nå, må vi satse på forskning for å skaffe oss den kompetansen vi trenger for det grønne skiftet og den industriomstillinga vi skal gjennom, sier han.

 

Frykter for rekrutteringen

Tekna forventer at statsbudsjettet viser en tydelig investering i forskning og utdanning, og at det kommer en avklaring på pengekrisa i Forskningsrådet og forvaltningen av våre forskningsmidler. Tekna frykter at den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet som allerede har ført til kutt i bevilgninger, vil føre til færre jobbmuligheter for forskere og at unge talenter vil forlate forskningssektoren.  

– Akademia har ikke råd til å miste unge forskertalenter, sier Grøvik.

Det er allerede svært utfordrende å rekruttere forskere til teknologisk forskning.

Tekna forventer også at det kommer mer penger til utdanningssektorens arbeid med livslang læring og digitalisering.

 

Økt studiestøtte

Det er også på tide med en tydelig satsing på å bedre studentenes levekår. Undersøkelser det siste året har dokumentert at de fleste studenter er helt avhengige av å jobbe mye eller få støtte hjemmefra for å få hverdagen til å gå rundt økonomisk.

Studenter som jobber bruker i snitt 50 timer i uka på jobb og studier, i følge en rapport fra Statistisk sentralbyrå som kom i august.

– Dette går ikke i lengden, sier studentleder Marcus Steen Nitschke.

Tekna krever derfor at studiestøtten økes og at det kommer en opptrappingsplan for studiestøtten som innebærer at lån og stipend kommer opp på et nivå det er mulig å leve av.

 

ABE-reformen må skrotes

I tillegg har Tekna klare forventninger til at regjeringa nå følger opp valgløftet sitt og skroter den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). Reformen betyr i praksis årlige ostehøvelkutt i offentlig sektor for å møte kravet om å kutte budsjettene med 0,5 prosent hvert år. Reformen ble innført med Solberg-regjeringen i 2015 og hensikten var å øke produktiviteten.

Det har langt på vei vært en mislykket reform, en undersøkelse fra Fafo i 2019 viste at den vanligste metoden for å oppnå kuttkravet var å la være å erstatte ansatte som sluttet eller gikk av med pensjon.

Arbeiderpartiet har vært reformens sterkeste kritiker og gikk sammen med resten av venstresida til valg på å avvikle ABE-reformen og erstatte den med en såkalt tillitsreform. Tekna forventer at regjeringen nå innfrir dette løftet.

– Hvis ikke er vi vitne til et gigantisk politisk løftebrudd, sier Margrethe Esaiassen i Teknas hovedstyre.

 

Les også