Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 100 treff
 1. Fullskala verdikjede for karbonfangst og -lagring

  Regjeringen har prioritert riktig ved å videreføre finansieringen av karbonfangstprosjektene til Norcem Cement ... Stortinget må be regjeringen avklare hvordan økt finansieringsbehov ved FEED-prosjektet/forprosjektet ved Klemetsrud...

  Artikkel 22. mai 2019
 2. Midlertidige stillinger

  Sigrid Rønneberg På vei mot en karriere som forsker - tidvis ulendt terreng Hovedregelen ... denne andelen øker med økende grad av ekstern finansiering. Dette er for eksempel forskere, og disse betegnes...

  Artikkel 9. apr. 2021
 3. Bransjeprogrammer

  – Å bygge på den avanserte kompetansen vi har er en svært god investering for ... Randeberg. Midlene bør dessuten ikke kun gå til finansiering av studieplasser. Det er et stort behov for...

  Artikkel Aktuelt 6. okt. 2020
 4. Vil nå klimamålene med ny teknologi

  Vil nå klimamålene med ny teknologi Nye løsninger innen ... avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud får tilstrekkelig finansiering til gå videre med sitt prosjekt.. To karbonfangstanlegg...

  Artikkel Aktuelt 15. feb. 2021
 5. Norsk romfart – Cutting Edge 2017

  Tekna har tro på at Norge fortsatt kan ta en posisjon innen romfart og inviterer til ... Hvordan får vi til økt kompetanse, flere studier, finansiering av prosjekter? Konkret ble det lagt frem en...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 26. sep. 2017 Streaming
 6. Permitterte kan studere

  Nå kan du studere selv om du er permittert Lise Lyngsnes Randeberg er fornøyd med at ... dessverre ikke studenter eller andre som har finansiering fra Statens Lånekasse. Det er gjort generelt...

  Artikkel 30. apr. 2020
 7. Tar til ordet for å åpne opp laboratorier

  Statsråd Henrik Asheim i møte med Akademikerne, Unio og LO for å diskutere ... overskrides, fremdriftsplaner ryker og at ekstern tilleggsfinansiering kan settes på spill. Praktiske løsninger...

  Artikkel 3. apr. 2020
 8. Ny rapport: Norge taper på manglende IKT-kompetanse

  Dersom man ikke klarer å fylle gapet mellom antall arbeidstakere med riktig kompetanse ... Med mindre regjeringen kommer på banen med finansiering og infrastruktur nå vil veksten i sysselsettingen...

  Artikkel Aktuelt 26. jan. 2021
 9. Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier

  ...avgifter skal sikre offentlige inntekter til finansiering av fellesgoder. I en utbredt delingsøkonomi ... samarbeidspartnere blir bedre. Finansiering av gode ideer gjennom folkefinansiering , som også er en del av...

  Artikkel Ledelsesbloggen 8. mars 2017
 10. Digitaliseringskonferansen 2012

  ...samtidig som det skal være styring, organisering og finansiering av fellesløsningene. Og i bunnen av alt dette ... man unngå ved å lære av andres erfaring? For finansieringens del ble det sagt at det var bedre med en forutsigbar...

  Artikkel IKT-bloggen 13. juni 2012
 11. Tromsø på rett spor

  ...bedriften investere i en egen produksjonsfabrikk. Finansiering og drift av NAMAB NAMAB ble bygget på initiativ ... som så behovet og startet arbeidet med å få finansiering til prosesseringsanlegget. Nofima hadde ikke...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 19. jan. 2015
 12. Leder i Tekna Klima om CCS-satsing

  ...klimaforsker, mener begge anlegg burde fått full finansiering. Regjeringens klarsignal for å gjennomføre karbonfangst ... Stortinget forbedrer den statlige delen av finansieringen til Klemetsrudanlegget gjennom budsjettbehandlingen...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. sep. 2020
 13. Slik bygger du opp din egen bedrift

  Hvilke fallgruver finnes, og kan entreprenørskap læres? Se video fra presentasjon. Ida ... seg forretningsplanlegging, strategi og finansieringsløsninger. Kanskje har du allerede begynt å tenke...

  Artikkel Ledelsesbloggen 29. mars 2016 Streaming
 14. Nasjonal transportplan på vei inn i sila?

  Øystein Olsen Nasjonal transportplan på vei inn i sila? Raskere planprosesser trengs. ... avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering. Fra "store hårete mål" til "stykkevis og delt"...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 29. feb. 2012
 15. Hva er Fagerbergutvalget

  Fagerbergutvalget følger opp forrige forskningsmelding, og gir et innspill til den neste. ... Mandatet ga også utvalget i oppdrag å se på finansiering og rekruttering. Fagerbergutvalget har svart...

  Artikkel Forskningsbloggen 11. juli 2011
 16. - Alle må ha råd til å studere

  Nyheter om Koronaviruset og hvordan det påvirker studiehverdagen får du på våre ... studenter, fordi vi ikke klarer å sikre finansieringsordninger som gir oss råd til mat og et sted å bo...

  Artikkel 19. mars 2020
 17. Sol og vind, veien framover

  ...grove trekk er i ferd med å bli ferdig tegnet. Finansiering Fra min tid i Teknas program for «Renere produksjon» ... enkelte markeder vil det være behov for nye finansieringsmodeller. Slike utvikles stadig. Denne referansen...

  Artikkel Energibloggen 2. des. 2015
 18. Flere Tekna-seire i det endelige budsjettet

  Flere ... Tekna har fått gjennomslag i budsjettet: Økt basisfinansiering for de teknisk industrielle instituttene Les ... viktigheten av at Forskningsrådets oppgaver og finansiering ikke fragmenteres.

  Artikkel 4. jan. 2019
 19. Tekna i Utdannings- og forskningskomiteen

  ...budsjettet for neste år legges opp til endringer i finansieringen av etter- og videreutdanningstilbudene i universiteter ... universiteter og høyskoler. I dag har UH-sektoren kun finansiering av videreutdanning, som utgjør en del av en...

  Artikkel 23. okt. 2018
 20. Ønsker ikke utvidelse av permitterngsperioden

  - Dagens ordning med 30 uker er allerede lang og omfattende, sier Tekna-president Lise Lyngsnes ... oktober, må kombineres med ytterligere arbeidsgiverfinansiering fra 26 uker. Dette er også i tråd med...

  Artikkel Aktuelt 16. juni 2020
 21. Mastervinner motvirker eldrebølgen

  Helse- og sosialinformatikk ved Universitetet i Agder er kåret til beste masterprogram i ... at rammebetingelsene, som for eksempel finansieringssystemene og lovverket, ikke oppmuntrer til å endre...

  Artikkel Tekna Magasinet 4. mars 2021
 22. Sterkt Tekna-fokus på høyere utdanning

  ...forventninger om at loven må sikre at vi får et godt finansieringssystem for etter- og videreutdanning ved våre universiteter ... utdanning. Tekna har flere innspill hva gjelder finansiering av sektoren og vil særlig trekke frem følgende:...

  Artikkel 5. juni 2020
 23. Tekna: Dyrt og komplisert med helsesertifiseringer

  Tekna: Dyrt og komplisert med helsesertifiseringer Stortinget har behandlet stortingsmelding om ... sikt bruke den som en del av resultatbasert finansiering av forskning i spesialisthelsetjenesten, kan...

  Artikkel 27. nov. 2019
 24. Skuffet over at redningspakke kommer som lån

  Skuffet over at redningspakke kommer som lån Regjeringen varslet torsdag 26. mars at de ... studenter, fordi vi ikke klarer å sikre finansieringsordninger som gir studenter råd til mat og et sted...

  Artikkel 26. mars 2020
 25. Prosjekter, kostnadsoverskridelser og kultur

  Kostnadsoverskridelser reduserer lønnsomheten for prosjekter. Noen ganger er prosjektet fortsatt ... vil møte. Er prosjektet avhengig av ekstern finansiering og av å kunne vise til lønnsomhet og gevinst...

  Artikkel Ledelsesbloggen 21. okt. 2011