Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø går ut av Stortinget, rosa bukser
President Elisabet Haugsbø på vei fra Stortinget etter at statsbudsjettet for 2024 ble lagt fram fredag.

Politisk

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Publisert: 6. okt. 2023

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 treffer Teknas medlemmer på mange områder. Her er en oversikt over noen av de viktigste sakene, og hva Tekna mener.

Økt arbeidsgiveravgift

Regjeringen økte arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750.000 kroner som en midlertidig avgift i fjor, for å dekke inn budsjettet. Regjeringen øker nå innslagspunktet for når arbeidsgiveravgiften skal slå inn, fra 750.000 kroner til 850.000 kroner. Dette som en del av en nedtrapping av hele avgiften, ifølge regjeringen.

Tekna mener: Den økte avgiften er i realiteten en kompetanseskatt som gjør det dyrere å ansette høyt utdannede spesialister. Økningen i innslagspunktet er beskjeden, spesielt tatt i betraktning av at mye allerede er spist opp av årets lønnsoppgjør. Tekna vil kjempe for at skatten forsvinner helt gjennom budsjettforhandlingene med SV.

President Elisabet Haugsbøs reaksjon på statsbudsjettet: 

 

Studieplasser IKT

Regjeringen legger inn 100 nye studieplasser til IKT. Til andre teknologistudier er det ikke lagt opp til noen økning i antallet studieplasser.

Tekna mener: Dette er svakt. Vi har et skrikende behov for flere IKT-eksperter. 100 studieplasser kan på ingen måte kalles en satsing. Nok en gang lar regjeringa sjansen gå fra seg til å satse på spesialistene som skal utvikle de nye teknologiene vi trenger for å komme oss over i fornybarsamfunnet. Utallige rapporter peker på kompetansekrisen vi allerede står i og som kommer til å vokse seg dramatisk mye større om ikke flere studerer teknologi og realfag.

Les også: Regjeringa tar ikke kompetansekrisa i teknologi og realfag på alvor

Studiestøtte

Regjeringen øker studiestøtten med 3,8 prosent. Dette er lavere enn inflasjonen i samfunnet, og innebærer derfor en nedgang i kjøpekraft for studentene.

Tekna mener: Dette er skuffende. Lav studiefinansiering skaper økte forskjeller mellom de studentene som kan få økonomisk støtte hjemmefra og de som ikke har rike foreldre. Nok en gang er studentene taperne.

Studentleder i Tekna, Christoffer Røneid, mener studiestøtten må løftes: 

Havvind

I statsbudsjettet foreslår regjeringen 148 millioner kroner til videre havvindsatsing på norsk sokkel. Det foreslås også 118 millioner kroner til en helhetlig plan for naturkartlegging i områder som er aktuelle for havvindutbygging.

Tekna mener: Havvind er avgjørende i regjeringens plan for å nå klimamålene, og da kreves det at det settes inn midler. Tekna er fornøyd med at regjeringen setter av midler til naturkartlegging. Tekna er positive til en strategisk konsekvensutredning og feltundersøkelser som øker kunnskapsnivået om naturmangfold og miljø i de områdene som er aktuelle for utlysing i 2025.

Les også: Vi trenger hundrevis av flere studieplasser for å møte behovet i havvindnæringa i åra framover 

2,8 milliarder til Cyberforsvaret

Regjeringen foreslår en styrking av Cyberforsvaret med 2,8 milliarder kroner for 2024. Det er opp fra i fjor, da summen var på litt under 2 milliarder kroner. Midlene skal blant annet gå til å fornye Forsvarets IKT-løsninger og strategisk samarbeid med NATO, næringslivet og allierte for å videreutvikle teknologiske muligheter.

Tekna mener: Cyberforsvaret blir en stadig viktigere del av totalberedskapen av samfunnet, og Tekna har over lang tid etterlyst en sterkere satsing på området.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Gründerpakke til 220 millioner

Regjeringen legger i statsbudsjettet fram en gründerpakke på 220 millioner kroner.

Tekna mener: Tilgang på risikokapital er viktig når vi skal få fram de gode ideene som kan videreutvikle dagens næringer og bygge nye. Dette er spesielt viktig for å finne løsninger til den grønne og digitale omstillingen, men også for å nå målet om å doble eksporten innen 2030. Nå er det viktig å se på hvordan disse midlene innrettes. I tillegg til å bygge oppstartsbedrifter er Tekna opptatt av at disse overlever kommersialiseringsfasen, og da trengs det ordninger som står løpet ut.

 

Næringsrettet forskning

Regjeringen øker bevilgningen til de næringsrettede forskningsmidlene i Forskningsrådet med 100 millioner. I fjor ble de samme midlene kuttet med 500 millioner.

Tekna mener: Næringsrettede forskningsmidler er midler som er populære i næringslivet og som bidrar til nødvendig grønn og digital omstilling. 100 millioner presenteres som et løft, men i budsjettet for 2023 ble de samme midlene kuttet med 500 millioner kroner. Det trengs derfor et betydelig høyere beløp dersom det faktisk skal gi forskningen et nødvendig løft. 

Studieavgift

Regjeringen innførte i år studiepenger for internasjonale studenter utenfor EU. Det har ført til at antallet studenter til Norge fra disse landene har gått kraftig ned. Regjeringen har varslet at den skal se på ulike stipendordninger for disse gruppene, og foreslår i statsbudsjettet en ny stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland. 

Tekna mener: Det haster med å få på plass en stipendordning som prioriterer studier og kompetanse innenfor områder der det norske arbeidslivet roper på flere folk, som teknologi, ingeniør og realfag. Dette må på plass i god tid før søknadsfristene for neste år går ut, vi har ikke råd til å miste enda et kull med nødvendig kompetanse.

Nedgangen i internasjonale studenter til Norge er dramatisk og Tekna er spesielt bekymra for hva det betyr for kompetansekrisa vi allerede står i innen teknologi og realfaga. En betydelig andel av de internasjonale studentene til Norge har studert disse fagene. 

Finansiering av universitets- og høgskolesektoren

Regjeringen gjør endringer i finansieringen for universitets- og høgskolesektoren. Det betyr at sektoren ikke lenger får budsjettuttelling for forskning.

Tekna mener: Regjeringens endring vil føre til at vitenskapelig ansatte driver mindre med forskning. Tekna frykter det kan bli oppsigelser av vitenskapelig ansatte. Lavere forskningsaktivitet vil bety færre vitenskapelig ansatte og dårligere kvalitet på undervisningen og en svekkelse av grunnforskningen. 

 

Les også