Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elisabet Haugsbø, president i Tekna og Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind under lansering av rapporten i dag.

Aktuelt

Ny rapport: Havvindsatsing i kompetanseskvis

Publisert: 24. aug. 2023

En fersk rapport fra Menon Economics slår fast at antall studieplasser innen høyere utdanning må økes betraktelig fram mot 2028 dersom havvindaktører skal få tak i nok kompetanse til å lykkes med regjeringens havvindstrategi.

Even Vinje, partner i Menon presenterte funnene i rapporten, "Gigawatt krever megaløft". Rapporten konkluderer med at det er usikkert hvorvidt havvindaktørene vil få tilgang på nok kompetanse frem mot 2035.
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet mottok rapporten på vegne av regjeringen. Han understreket behovet for et tverrfaglig samarbeid på tvers av departementer for å lykkes med kompetanseutfordringene rapporten peker på.

Rapporten «Gigawatt krever megaløft» er bestilt av Norwegian Offshore Wind og Tekna. Den har analysert kompetansebehovet rettet mot havvind, og er den mest omfattende i sitt slag. Rapporten konkluderer med at det er usikkert hvorvidt havvindaktørene vil få tilgang på nok kompetanse frem mot 2035. 

Elisabeth Haugsbø understreket behovet for å flere unge til å se verdien av teknologi og realfag.

Trenger 380 flere studieplasser årlig

Innenfor ingeniør- og teknologiske fag vil det være et behov for å øke antall studieplasser med 380 plasser årlig i perioden 2024 til og med 2028. Det betyr at det i 2028 vil være et behov for omkring 1900 flere studieplasser sammenlignet med dagens tilbud.

– Tilgangen på riktig kompetanse er en av flaskehalsene for bransjen, og denne rapporten viser at det haster med å få flere nye studeplasser på plass, sier leder for Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse.

Rapporten har kartlagt om det er et gap mellom kompetansen bransjen etterspør og utdanningstilbudet som finnes i dag, både innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Norwegian Offshore Wind skal også å gjøre en liknende kartlegging av behovet for fagarbeidere.

– I den fasen vi er inne i nå, hvor vi utvikler ny teknologi og nye løsninger for fremtiden, er det kritisk at vi får inn høyt utdannede folk, sier Nesse.

Stine Vethe fra Aker Solutions, Gøril Hannås fra Universitetet i Agder og professor Trond Kvamsdal fra NTNU deltok også med innspill til hvordan næringslivet og akademia må samarbeide for å rekruttere og synliggjøre verdien av å ta høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

Ikke mer prat – krever handling

I perioden fra i dag og frem til 2035 er det en forventning om at antall sysselsatte med mastergrad, bachelorgrad og høyere yrkesfaglig utdanning vil øke med henholdsvis 4000, 5800 og 6000 årsverk.

– Denne rapporten understreker kompetansekrisen vi står i når det gjelder høyere utdanninger, spesielt innen realfag og teknologi. Vi trenger flere som ønsker å studere teknologi og realfag, vi trenger flere studieplasser og vi trenger å øke kompetansen til eksisterende ansatte, dersom vi skal klare å møte kompetansebehovet vi står overfor. Det gjelder i havvindsektoren men også i andre bransjer. Vi har ikke tid til mer prat og gode intensjoner, nå må handling på plass, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Rapporten viser at dersom 25 prosent av det forventede behovet skal være nyutdannet innen 2035, tilsvarer dette et behov for om lag 200 studieplasser årlig fra 2024 og til og med 2028. For å sette dette i sammenheng med dagens situasjon, så er det per i dag omkring 6 000 studieplasser tilknyttet ingeniør- og teknologiske fag. Dette inkluderer både bachelor- og profesjonsstudier. Siden 2012 har den gjennomsnittlige årlige økningen i antall studieplasser tilknyttet disse studiene vært omkring 77 plasser.

– Vi trenger å øke antall studieplasser for å lykkes med å fylle kompetansebehovet, men vi trenger også sårt at flere unge ser betydningen av å studere realfag på ungdomsskolen og på videregående for å rekruttere nok studenter som fyller disse studieplassene på sikt, sier Haugsbø.

Om rapporten:

Menon Economics har på oppdrag av Norwegian Offshore Wind og Tekna gjennomført en studie tilknyttet kompetansebehovet i havvindnæringen. Målet med oppdraget har vært å identifisere om det foreligger et gap mellom kompetansen som er etterspurt og utdanningstilbudet, og videre gjøre en vurdering av hvordan det potensielle gapet kan imøtekommes.

Industrien selv og utdanningsaktører har bidratt aktivt inn mot rapporten. Det er både sendt ut en spørreundersøkelse til aktører i havvindnæringen, samt gjennomført en rekke intervjuer med både bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Last ned hele rapporten her

Les også