Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø i Tekna er skuffet over teknologisatsinga i statsbudsjettet for 2024.

Politisk

Regjeringa tar ikke kompetansekrisa i teknologi og realfag på alvor

Publisert: 6. okt. 2023

Tekna er skuffet over manglende realfagssatsing i forslaget til statsbudsjett fra regjeringa. – Enda en gang overser regjeringa hvem som skal faktisk gjøre jobben. Om vi skal lykkes med den digitale og grønne omstillinga må flere studere realfag og teknologi, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

– Vi trenger flere spesialister for å utvikle framtidas teknologiske løsninger. Det haster med å få flere til å velge realfag på skolen, og vi trenger flere studieplasser i ikt, ingeniørstudier og teknologi, sier president Elisabet Haugsbø.

I regjeringas forslag til statsbudsjett for neste år settes det av midler til 100 nye studieplasser i IKT.

– Dette er svakt. Vi har et skrikende behov for flere ikt-eksperter. 100 studieplasser kan på ingen måte kalles en satsing. Nok en gang lar regjeringa sjansen gå fra seg til å satse på spesialistene som skal utvikle framtidas nye  løsninger. Utallige rapporter peker på kompetansekrisen vi allerede står i og som kommer til å vokse seg dramatisk mye større om ikke flere studerer teknologi og realfag, sier Haugsbø.                            

Tekna har ved flere anledninger i forkant av statsbudsjettet etterlyst flere studieplasser innen ikt og teknologi for å tette kompetansegapet. Årets søkertall til høyere utdanning viste at interessen til disse fagområdene øker. Denne muligheten må følges opp med flere studieplasser, og ikke stengte dører.

Det er heller ikke i tråd med regjeringas egne løfter: I Hurdalsplattformen lover regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet å trappe opp tallet på nye studieplasser og trekker spesielt fram realfagene og IKT som områder med særlig stort kompetansebehov. 

– Regjeringas politikk trekker i feil retning og strider mot dens egne løfter. Vi vet at det allerede er stor mangel på relevant kompetanse innen realfag og teknologi ute på arbeidsplassene og behovet kommer bare til å bli større i årene som kommer. Da er det svært skuffende at regjeringa ikke virker å ta dette på alvor, sier president Haugsbø i Tekna.

Se president Elisabet Haugsbøs kommentar til statsbudsjettet fra Vandrehallen i Stortinget rett etter at budsjettet er lagt fram: 

 

Les mer: – Vi må sørge for at vi utdanner nok folk til å jobbe i de grønne industriene 

Trenger flere studieplasser

En fersk rapport fra Menon Economics, gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind og Tekna, bekrefter at det er behov for flere studieplasser om havvindbransjen og resten av fornybarnæringa skal kunne vokse slik som regjeringa har som mål.

I rapporten kommer det fram at mangelen på folk med riktig kompetanse er den klart største barrieren mot vekst i havvindbransjen. Men behovet er også stort i andre fornybare næringer.

For å lykkes med veksten i havvind må antallet studieplasser innen ingeniør- og teknologifag økes med 1.900 flere enn i dag, ifølge Menon-rapporten.

Tekna mener regjeringa må se til nabolandene, i Sverige la regjeringa fram en klar satsing på ingeniørutdanningene i statsbudsjettet, med flere studieplasser, penger til etter- og videreutdanning og økt kvalitet i utdanningene. Satsinga er begrunnet med det store behovet for flere ingeniører i den digitale og grønne omstillinga.

– Svenskene har helt rett. Industriutviklinga skjer nå, Norge kommer til å bli en sinke i Skandinavia om vi ikke henger med nå, sier president Elisabet Haugsbø.

Les mer: Havvindsatsing i kompetanseskvis

Millioner til bedre utstyr må øremerkes realfagene

Men flere studieplasser er ikke nok. Vi må også øke rekrutteringen til realfagene. Da må vi få på plass tiltak som kan vekke barn og unges realfagsinteresse tidlig. For å få til det må vi gjøre mer av det vi vet virker – det handler særlig om mer praktisk undervisning.

Regjeringen vil bruke 127 millioner på investeringer i utstyr i skolene, og vil også gi rentestøtte til kommuner som investerer i bygg og utstyr for å gjøre skolen mer praktisk.

Tekna mener disse pengene må øremerkes til å gi elevene en mer variert og inspirerende realfagsundervisning.

– Skolene trenger naturfagsrom med godt utstyr for å kunne drive en god og praktisk rettet realfagsundervisning. Men viktigst av alt er at vi sikrer at vi har gode realfagslærere som behersker faget, også her er vi nødt til å styrke rekrutteringen, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Les også