Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø, alvorlig, hvit jakke, utendørs
President Elisabet Haugsbø i Tekna forventer en økt satsing på studieplasser innen teknologi og realfag.

Politisk

Trenger mer kompetanse for å lykkes med grønn omstilling

Publisert: 28. sep. 2023

Om regjeringas satsing på grønn omstilling skal lykkes er myndighetene nødt til å prioritere kompetanse og flere studieplasser innen teknologi og realfag.

 – Om vi skal nå klimamålene og få opp farta i utbygging av fornybar energi må vi sørge for at vi utdanner nok folk til å jobbe i de grønne industriene. Da trenger vi en kraftig økning i studieplasser nå, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Torsdag la regjeringa fram et oppdatert veikart for ordningen som kalles Grønt industriløft. Det innebærer at regjeringa gjør 15 milliarder kroner tilgjengelig for næringslivet ved å øke rammene for Innovasjon Norge, Eksfin, Nysnø, Siva og Investinor, og tilskudd til større batteriprosjekter. 

Tekna forventer at milliardsatsingen følges opp i statsbudsjettet av en like kraftig satsing på flere studieplasser innen fagretninger vi vet det allerede er et stort behov for.

– Det er veldig bra med en kraftig satsing på investeringer i grønn industri, men for å lykkes må vi sikre at vi har nok bedrifter og prosjekter å investere i. Da haster det med å få flere til å studere teknologi og realfag, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

I en fersk rapport Menon Economics har gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind og Tekna, kommer det fram at mangelen på folk med riktig kompetanse er den klart største barrieren mot vekst i havvindbransjen. Men behovet er også stort i andre fornybar næringer.

Behovet for sysselsatte innen fornybar-bransjen må økes fra 5500 i 2021 til i overkant av 31 000 allerede i 2030. Dette tilsvarer nærmere halvparten av dagens sysselsetting i olje- og gassnæringen.

Rapporten viser også at det er behov for minst 6.600 flere ansatte med mastergrad innen havvind i 2035.

Les mer om funnene i havvindrapporten her

Trenger 1900 flere studieplasser

Rapporten slår fast at antall studieplasser innen ingeniør- og teknologifag derfor må økes med 380 studieplasser årlig fram mot 2028, dersom regjeringen skal lykkes med sin havvindstrategi. Det tilsvarer 1900 flere studieplasser sammenlignet med i dag.

Regjeringens politikk trekker dessverre i feil retning, når det gjelder tilfang av nødvendig kompetanse. Innføringen av studieavgift for internasjonale studenter og innstramminger i stipendordninger til norske utenlandsstudenter bidrar til å svekke rekrutteringen til studieretninger vi har behov for og allerede mangel på.

Tekna er sterkt kritisk til regjeringas innføring av studieavgift for internasjonale studenter utenfor EØS, les mer om det her

Studieavgift er en barriere

I Menon-rapporten kommer det også fram at aktører i havvindbransjen trekker fram innføringen av studieavgift og konsekvensene det kan ha for rekrutteringen til bransjen og tilgangen på relevant arbeidskraft. Det er allerede klart at antallet internasjonale studenter fra land utenfor EØS har stupt i høst.

Tekna mener også det er påfallende at regjeringas satsing på grønn omstilling ikke sier noe om behovet for forskning. Tekna forventer at regjeringa i statsbudsjettet kommer med midler til ordningene for næringsretta forskning.

– Tekna hadde håpet at man med styrkingen av veikartet for et grønt industriløft også kom med en flere midler til de næringsretta forskningsmidlene. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap er viktige konkurransefaktorer for norsk næringsliv og viktig når vi nå skal bygge og videreutvikle grønne næringer, sier Haugsbø.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

 

Les også