Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø, armene i kors, alvorlig, hvit jakke, foran stortinget, høst
President Elisabet Haugsbø foran Stortinget. Tekna har klare forventninger til at statsbudsjettet må prioritere den store mangelen på rett kompetanse i arbeidslivet.

Politisk

Etterlyser flere studieplasser

Publisert: 29. sep. 2023

Regjeringas milliardsatsinger på kunstig intelligens og grønn omstilling må følges opp av en like stor satsing på å utdanne nok folk til å faktisk gjøre jobben vi står overfor. Tekna etterlyser flere studieplasser i ikt og teknologi, og en tydelig realfagssatsing.

Fredag 6. oktober legger regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Det er allerede kjent at den vil bruke 1 milliard på forskning på kunstig intelligens, og 15 milliarder på grønn omstilling gjennom ordningen som kalles Grønt industriløft.

Tekna har klare forventninger om at regjeringa også har tenkt på hvem som skal gjennomføre digitaliseringa og den grønne omstillinga når hele forslaget til statsbudsjett legges fram.

– Vi kommer ikke i mål om vi ikke sørger for å utdanne nok folk til å jobbe i bransjene som skal gjennomføre omstillingene vi skal gjennom. Vi trenger flere spesialister for å utvikle framtidens teknologiske løsninger. Derfor trenger vi flere studieplasser i ikt, ingeniør og teknologi, sier president Elisabet Haugsbø.

Les mer om behovet for flere studieplasser innen ikt og teknologi

Trenger flere studieplasser

En fersk rapport fra Menon Economics, gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind og Tekna, bekrefter at det er behov for flere studieplasser dersom havvindbransjen og resten av fornybarnæringa skal kunne vokse slik som regjeringa har som mål.

I rapporten kommer det fram at mangelen på folk med riktig kompetanse er den klart største barrieren mot vekst i havvindbransjen. Men behovet er også stort i andre fornybar næringer.

Behovet for sysselsatte innen fornybarbransjen må økes fra 5.500 i 2021 til i overkant av 31.000 allerede i 2030. Dette tilsvarer nærmere halvparten av dagens sysselsetting i olje- og gassnæringen.

Rapporten viser at vi har behov for minst 6.600 flere ansatte med mastergrad i havvind alene i 2035.

For å lykkes med veksten i havvind må antallet studieplasser innen ingeniør- og teknologifag økes med 1.900 sammenlignet med i dag, ifølge Menon-rapporten.

Les mer om de store kompetansebehovene i havvind 

President Elisabet Haugsbø etterlyser flere studieplasser for å møte det store kompetansebehovet i fornybarnæringene: 

Etterlyser en realfagsatsing

Men det holder ikke bare å øke antallet studieplasser. For å øke rekrutteringen er det også behov for en tydelig og tidlig satsing på realfag for å vekke barn og unges realfagsinteresse.

Et av Teknas viktigste krav til statsbudsjettet for neste år er derfor en realfagsatsing i skolene som fortsetter gjennom hele høyere utdanning.  

– Vi trenger at flere ser at det er gode muligheter for å bli med og gjøre en forskjell om man velger realfag. Det er verken farlig eller vanskelig, men veldig gøy, og en inngangsport til å kunne jobbe med de viktigste spørsmålene i vår tid, sier president Elisabet Haugsbø.

Tekna var tidligere i år med på å lansere realfagssatsingen STEM for fremtiden

Arbeidsgiveravgiften må vekk

I tillegg har Tekna en helt klar forventning om at den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750.000 kroner som regjeringen uventet innførte i årets budsjett, må vekk for godt.  

– Kompetanseskatten som regjeringen innførte i fjor må bort nå. Regjeringa lovte den skulle være midlertidig, det løftet må holdes, sier Haugsbø.

Sammen med store deler av arbeidslivet har Tekna vært sterkt kritisk til den ekstra avgiften fra forslaget først ble kjent i fjor. Kritikken handler blant annet om at det blir dyrere å ansette høyt utdannede ingeniører, teknologer og andre spesialister i Norge.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

 

Les også