Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik
President Lars Olav Grøvik

Politisk

Rektorer på lag med Tekna i krav om at studieavgift må utsettes

Publisert: 28. nov. 2022

Sammen med ti rektorer krever Tekna at regjeringens forslag om å innføre studieavgift for utenlandsstudenter må utsettes. – Saken må utredes skikkelig før Stortinget kan ta stilling til den, sier president Lars Olav Grøvik.

Regjeringen har i statsbudsjettet for neste år foreslått å innføre studieavgift for studenter som ikke er fra EØS-landene eller Sveits.

Etter initiativ fra Tekna har ti universitets- og høyskolerektorer, NHO og Tekna gått sammen om en uttalelse der vi ber om at saken må utsettes og utredes skikkelig før Stortinget kan sta stilling til den. Tekna frykter innføring av studieavgift vil få store konsekvenser for både norsk arbeidsliv og studietilbudet ved mange utdanningsinstitusjoner. 

Alle som står bak uttalelsen mener at Stortinget ikke har fått tilstrekkelig grunnlag for å vurdere konsekvensene av forslaget og at regjeringen derfor må komme tilbake til Stortinget med et forslag der konsekvensene er undersøkt.

Avgiften kan dermed ikke innføres allerede fra høsten 2023 som regjeringen planlegger nå.

Les brevet her 

Frykter for studietilbudet

Gratis utdanning er et konkurransefortrinn for Norge, erfaringer fra andre land gir grunn til å tro at innføring av skolepenger vil føre til kraftig nedgang i søkere fra land utenfor Europa.

Tekna frykter det vil gå særlig hardt utover tekniske- og naturvitenskapelige studieretninger, der flere linjer i dag er helt avhengig av utenlandske studenter for i det hele tatt å kunne opprettholde studietilbudet.

Det vil også ramme lokale og regionale bedrifter som ofte rekrutterer arbeidskraft direkte fra studiestedene. 

– Det er bred politisk enighet om at internasjonalisering er positivt for Norge, da er det viktig at tiltak som kan svekke dette blir grundig utredet før de blir innført, sier president Lars Olav Grøvik. 

Innføring av studieavgift vil ikke bare kunne svekke nærings- og arbeidslivet, men også redusere rekrutteringen til vitenskapelige stillinger og doktorgrader, som igjen vil svekke viktige fagmiljøer og fagområder der det allerede er mangel på kompetanse. 

Les mer om kompetansemangelen: Tekna-undersøkelse viser kompetansekrise i kommunene

 

Kan bli nedlagt

NTNU i Ålesund er blant utdanningsinstitusjonene som nå frykter konkrete masterprogram kan stå i fare.

I en kronikk i Sunnmørsposten advarer viserektor Annik Magerholm Fet, professor Øivind Strand og Tekna-tillitsvalgt Ottar Osen om de alvorlige konsekvensene for deres universitet om det blir innført skolepenger for utenlandsstudenter. De skriver at internasjonale søkere er helt avgjørende for at NTNU i Ålesund får fylt opp klassene, og slik dekt behovet for kompetanse i næringslivet.

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø er en av dem som har stiller seg bak uttalelsen Tekna har tatt initiativ til. Sammen med Sigrid Ina Simonsen i NHO, advarer han i en kronikk i Khrono om at innføring av skolepenger kan svekke rekrutteringen av arbeidskraft til Nord-Norge. 

Også i høringene om statsbudsjettet på Stortinget tidligere i høst har Tekna bedt politikerne til å si nei til forslaget om å innføre studieavgift.

Forslaget har fått mye motstand fra utdanningsinstitusjonene og studentorganisasjoner etter at regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober. Regjeringspartiene sitter nå i innspurten av forhandlingene med budsjettpartner SV.

Les også