Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Elisabet Haugsbø, armene i kors, grå jakke, svart genser, bymiljø, høst
President Elisabet Haugsbø håper regjeringa lytter til SV i saken om ekstra arbeidsgiveravgift.

Politisk

Disse sakene håper Tekna regjeringa og SV blir enige om

Publisert: 22. nov. 2023

Regjeringspartiene og SV forhandler nå om neste års statsbudsjett. Tekna ber Ap og Sp lytte til SV og fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften og studieavgiften for utenlandske studenter.

Å få fjernet den ekstra arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750.000 kroner som regjeringa innførte i år, har vært en viktig sak for Tekna siden forslaget ble lansert i fjor høst.

Avgiften er kompetansefiendtlig fordi den gjør det dyrere for bedriftene å ansette høyt utdanna spesialister. Det vil få konsekvenser for arbeidsplassenes evne til å gjennomføre overgangen til klimavennlige og fornybare energiformer.

SV deler Teknas syn på at teknologene er avgjørende i dette skiftet og at den grønne omstillinga dermed kan bli skadelidende av at regjeringa ønsker å videreføre den ekstra arbeidsgiveravgiften til neste år.

Regjeringa har foreslått å øke innslagspunktet for avgiften til inntekter over 850.000 kroner. SV er derimot tydelig på at avgiften må helt vekk i 2025 og at den skal halveres i 2024. 

– Det er veldig bra at SV setter en sluttdato og går inn for å redusere bedriftenes kostnader ved å ansette høyt utdanna arbeidstakere. Tekna mener fortsatt at hele avgiften bør forsvinne i 2024, noe annet er et løftebrudd for regjeringa lovte at skatten skulle være midlertidig da den ble innført i år, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna. 

Les også intervju med Elisabet Haugsbø om arbeidsgiveravgiften i Dagens Næringsliv 

Krever stipend for utenlandske studenter

Tekna oppfordrer også forhandlingspartene om å lytte til SV i saken om studieavgift for utenlandske studenter utenfor EØS.

Også denne saken har fått mye kritikk. Regjeringa innførte likevel skolepenger i høst. Det har ført til en drastisk nedgang i internasjonale studenter. SV vil reversere ordningen og setter av 143 millioner kroner i sitt alternative budsjett til å finansiere studieplassene som ikke blir finansiert med studieavgift fra de utenlandske studentene. 

– Innføringen av studieavgift har allerede fått konsekvenser i at studieplasser blir kutta, på sikt kan det bety at hele studier kan bli lagt ned. Det er alvorlig, spesielt innenfor teknologiske og naturvitenskapelige studieretninger der vi har stort behov for flere folk, sier president Haugsbø. 

Tekna mener derfor at det må en bred stipendordning på plass som prioriterer studieretninger med stort behov for flere folk. 

– Gratisprinsippet var et av våre viktigste konkurransefortrinn og mange av de internasjonale studentene ble værende i Norge etter endte studier og brukte kompetansen sin her. Vi har ikke råd til å miste enda et kull med studenter, sier Haugsbø.

Les også Teknas innspill til statsbudsjettet som ble levert regjeringa i februar

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Økt studiestøtte

Tekna og SV er også på linje i kravet om økt studiestøtte. SV har foreslått å øke studiestøtten med 2500 kroner i måneden. Tekna mener støtten må bindes til 1,5 G, grunnbeløpet i folketrygden, det vil i dag bety en økning fra 137.907 til 177.930 kroner. Ved å binde studiestøtten til grunnbeløpet som justeres årlig, sikres studentene en varig støtte å leve av, uten stadig å måtte forhandle om nivået.

En undersøkelse fra Tekna viser at 1 av 4 studenter i stor grad sliter økonomisk. De må i snitt klare med rundt 90 kroner dagen etter at husleia er betalt. Nesten halvparten er avhengig av økonomisk støtte hjemmefra for å få livet til å gå rundt økonomisk. 

Vann og avløp

Tekna oppfordrer i tillegg forhandlerne til å prioritere å få bukt med det store vedlikeholdsetterslepet i vann og avløp i kommunene.

Tekna mener det fortsatt må være kommunene som har hovedansvaret for vann og avløp, men sektoren er underfinansiert og selvkostprinsippet er ikke tilstrekkelig for å dekke inn etterslepet. Tekna oppfordrer derfor regjeringa til å støtte SVs forslag om å sette av 30 millioner kroner til en statlig rentekompensasjonsordning for investeringer i vann- og avløpssektoren. 

Les mer om Teknas forslag til hva som kan gjøres med etterslepet i vann- og avløpssektoren her

 

Les også