Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Studentleder i Tekna Christoffer Røneid mener det er umulig å leve av dagens studiestøtte alene.

Aktuelt

Teknas studentundersøkelse: Hver fjerde student sliter økonomisk

Publisert: 4. okt. 2023

Hver fjerde student i Tekna sliter med å få de økonomiske endene til å møtes med studiestøtten, viser ny undersøkelse. I snitt har studentene 90 kroner dagen å leve for etter å ha betalt for bolig. – Ikke mulig, sier studentene i Tekna.

Tekna har spurt sine studenter om økonomi, levekostnader og studiestøtte. Funnene er svært bekymringsfulle.  Mange studenter sliter med å få endene til å møtes, og er avhengig av jobb eller foreldrestøtte, og på å spare inn på mat, sosiale aktiviteter og annet.

I undersøkelsen kommer det fram at 23 prosent sliter med å få endende til å møtes økonomisk. Disse oppgir at de bruker mindre på mat, må få penger av foreldre, kutter i sosiale aktiviteter, og må jobbe mer ved siden av studiene.

– Det er ikke mulig for studenter å leve av studiestøtten alene. Punktum. Kostnadene for å bo har skutt i været, og sluker nærmest hele støtten. I snitt har vi studenter i dag rundt 2700 kroner i måneden å leve for etter at husleia er betalt. 90 kroner om dagen for å dekke mat, reiseutgifter, tannlege, medisiner, skoleutstyr, klær, trening og kanskje en presang i ny og ne, er svært lite. Det er bare å prøve, sier leder for studentene i Tekna Christoffer Røneid.

Bolig sluker mye av støtten

I undersøkelsen kommer det fram at 79 prosent av studentene bruker 50 prosent eller mer på husleie. 25 prosent bruker over 75 prosent av studiestøtten på husleie. Spesielt vanskelig for de som leier privat. De bruker hele 88 prosent på husleie. De som har studentbolig, bruker i snitt 70 prosent på husleie.

– Nivået er i dag alt for lavt til å kunne være heltidsstudent. Mange er avhengig av foreldrestøtte. Mange jobber også så mye at det også går ut over studiene. Samfunnet er ikke tjent med at studenter bruker lenger tid på å gjennomføre studiene, og til en dårligere kvalitet, fordi de ikke får tid til å studere nok, sier Røneid.

36 prosent av studentene oppgir i undersøkelsen at de er avhengig av foreldrestøtte. 55 prosent av studentene har deltidsjobb. Av de som jobber, sier 29 prosent at dette går ut over studier, og 30 prosent sier det går ut over det sosiale livet.

- Vi er bekymret for at vi for et klasseskille blant studentene. Det er stort sett bare de som kan få støtte fra ressurssterke familier eller andre som kan leve som heltidsstudent med studiestøtten, sier Røneid.

Tekna mener studiestøtten må økes til 1,5 ganger grunnbeløpet ved neste statsbudsjett.

– Ved å knytte støtten opp til grunnbeløpet i folketrygden, ville vi sikret at studentenes økonomi utviklet seg i takt med samfunnet rundt, sier Røneid.

Dårlig økonomi gir dårlig studenthelse.

Funn fra blant annet SHOT-undersøkelsen i år, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet, viser at deltakelse i studentaktiviteter ved siden av studiene, motvirker ensomhet og dårlig psykisk helse, som er et økende problem blant studenter.

– Dette er alarmerende tall. Dårlig økonomi gjør at mange må prioritere å jobbe mer i fritiden på bekostning av å engasjere seg i sosiale aktiviteter, sier Røneid.  

Han mener det også må bygges flere studentboliger for å få ned boligkostnadene for studenter.

– Studentene som bor privat, betaler mye mer enn de som bor i studentbolig. Tekna mener det raskt må bygges mange flere studentboliger, slik at flere studenter kan bo rimeligere, sier han.

 

Om Teknas studentundersøkelse:

Undersøkelsen ble gjennomført fra 27. april til 16. mai 2023, omkring 14 000 av studentmedlemmene fikk undersøkelsen. 1615 svarte totalt på ett eller flere av spørsmålene, 12 prosent. 

 

Studentundersøkelsen 2023

 

 

Les også