Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Arbeider på plattform som står omgitt av hav vindmøller
Tekna mener regjeringen må få fortgang i utbygginga av mer fornybar energi.

Politisk

Statsbudsjettet 2024: Dette krever Tekna

Publisert: 10. feb. 2023

Fjern den økte arbeidsgiveravgiften. Sats på realfag i skolen og kompetanseløft i arbeidslivet. Og få i gang utbygging av havvind. Dette er Teknas hovedkrav til neste års statsbudsjett.

I mars møtes regjeringen til den første budsjettkonferansen om statsbudsjettet for neste år. I Teknas innspill til budsjettkonferansen er det særlig tre ting vi forventer at regjeringen prioriterer:

  • En teknologi- og realfagsatsing for å møte den store mangelen på kompetanse på disse fagområdene i samfunnet
  • Et taktskifte i energipolitikken med kraftig og rask utbygging av flytende havvind
  • Fjerne den økte arbeidsgiveravgiften på inntekt over 750.000 kroner som ble innført i årets budsjett

Les hele innspillet til statsbudsjettet for 2024 her

Realfagsatsing

Teknologisk og realfaglig kompetanse er helt avgjørende for å utvikle de grønne næringene og nå klimamålene regjeringen har satt. Likevel er det stor mangel på nettopp denne kompetansen i alle deler av arbeidslivet og det finnes heller ingen helhetlig, nasjonal satsing på realfag fra myndighetenes side. Det mener Tekna regjeringen må gjøre noe med i neste års budsjett.

Et av Teknas viktigste krav til statsbudsjettet for neste år er derfor en tydelig satsing på realfag i skolene for å vekke interessen hos flere elever, inkludert en styrking av lærernes realfagsutdanning blant annet gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. 

Klasserom der alle rekker hånda i været. I bakgrunnen en lærer ved kateter foran tavle
Det er helt nødvendig å få flere elever og studenter til å velge realfag, mener Tekna.

Livslang læring

Tekna mener også regjeringen må prioritere etter- og videreutdanning for alle, også dem med høyere utdanning.

Etter- og videreutdanning må gjøres tilgjengelig gjennom de offentlige utdanningsinstitusjonene så de reelt blir tilgjengelige for alle og ikke bare dem som har råd til å betale selv. For å få til det trenger utdanningsinstitusjonene høyere grunnfinansiering.

Har du innspill til en politisk sak? Gi oss beskjed her!  

Høyere utdanning

Teknologi- og realfagsløftet må også gjelde de høyere utdanningsinstitusjonene. Flere studenter må velge disse fagretningene framover. Det er blant annet nødvendig for å kunne rekruttere flere studenter til å ta doktorgrad i teknologi, som er et uttalt mål fra regjeringen. 

Les mer om det i intervju med statsråd Ola Borten Moe i Khrono

Men for å øke antallet studenter må det også tas politiske grep for å sikre nok undervisere og vitenskapelig ansatte på de realfaglige og teknologiske studieretningene. 

Tekna frykter at regjeringens vedtak om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EU fra studiestart til høsten, vil få store konsekvenser for studietilbudet innenfor teknologi og realfag rundt om i landet. 

Les mer om det her: «Alarmen går på NTNU Ålesund!» 

Tekna mener derfor det må innføres kompenserende ordninger for å sikre rekruttering av studenter til studieprogram som er spesielt viktige for norsk arbeidsliv.

For å bedre studentenes studiehverdag og styrke muligheten til å være heltidsstudent er det også nødvendig å trappe opp studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet G i folketrygden. 

Les også: 8 av 10 teknologistudenter bruker over halvparten av studiestøtten til husleie

Grønn omstilling

Om Norge skal nå klimamålene trenger vi de riktige menneskene med rett kompetanse, men vi trenger også store mengder grønn energi. Det er derfor viktig å få fortgang i utbyggingen av fornybare energikilder, og da særlig flytende havvind.

Tekna understreker at en utbygging av havvind må følges av betydelig økt forskning på havmiljøet. 

Tekna forventer også at statsbudsjettet for neste år følger opp naturavtalen som ble undertegnet i Canada i desember i fjor og at det settes av minimum en milliard kroner til blant annet å restaurere ødelagt norsk natur.

Arbeidsgiveravgift

Sammen med store deler av arbeidslivet gikk Tekna ut mot den plutselige og uventede økningen i arbeidsgiveravgiften for dem med inntekt over 750.000 kroner i årets budsjett. Avgiften er i praksis en skatt på høyt utdannede kunnskapsarbeidere.

Regjeringen har sagt at økningen skal være midlertidig og Tekna krever at økningen reverseres i neste års budsjett.

I oktober i fjor arrangerte et seminar på Stortinget om konsekvensene av den økte avgiften for Teknas medlemmer, les mer om det her.

Les også