Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik president i Tekna

Aktuelt

Tekna-undersøkelse viser rekrutteringskrise i kommunene

Publisert: 25. nov. 2022

85 prosent av ledige jobber i kommunene for høyere utdannete teknologer og naturvitere blir ikke besatt ved første utlysning. - Dessverre klarer ikke mange kommuner å bemanne teknisk- naturvitenskapelige stillinger med relevant kompetanse, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

I en ny undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Tekna, blir teknisk sjef eller HR-ansvarlig i 104 norske kommuner, spurt om kompetanse- rekrutteringsutfordringene i kommunen. Svarene avdekker store problemer.

I undersøkelsen svarer blant annet 85 prosent av kommunene at de ikke klarer å fylle ledige stillinger med kompetent arbeidskraft etter første utlysning. Halvparten sier det er vanskelig å hente inn folk med masterutdanning eller mer. Samtidig er gjennomtrekket av arbeidskraft stort, og mange velger overgang til privat sektor.

- Det er dramatisk at kommunene ikke klarer å bemanne teknisk- naturvitenskapelige stillinger med folk med relevant kompetanse. Dette er funksjoner som er avgjørende for kritiske oppgaver og nøkkelfunksjoner i det kommunale tilbudet, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Lønn og utdanningskapasitet

Tekna-presidenten mener vi ikke kan gå på akkord med kompetanse og kvalitet når det gjelder nøkkeltjenester til borgerne. - Skal vi ha fullverdige tjenester til borgerne som vi i dag tar for gitt, som vann, nettdekning, eldreomsorg, rassikring, renovasjon og mye annet, er vi avhengig av flinke folk til å drifte dette. Nå er det dessverre kritisk mange steder, sier han.

Grøvik mener både utdanningskapasitet og lønn er årsaker til problemene i kommunene.

- Utdanningskapasiteten må opp innen teknisk- naturvitenskapelige fag. Kommunene må også gjøres i stand til å konkurrere om teknisk- naturvitenskapelig kompetanse, også på lønn. Lønnsforskjellene mellom privat og kommunal sektor er i snitt på nærmere 200 000 kroner, og da sier det seg selv at kommunene vil tape konkurransen om de gode hodene. Kommunene blir fort bare en kostbar opplæringsaktør for privat sektor, sier Grøvik.

 

Les sak i Stavanger Aftenblad

Funn fra undersøkelsen er:

  • Kun 15 prosent av kommunene får besatt stillingene etter første utlysning. Grunn: De får ikke søkere (51 prosent), eller søkerne velger noe annet (33 prosent). 71 prosent av kommunene svarer at de må lyse ut stillingen flere ganger før de får besatt den.
  • 48 prosent svarer at det har blitt vanskeligere å rekruttere folk med mastergrad de siste årene.
  • Kommunene lister dette som hovedårsakene til at det har blitt vanskeligere å rekruttere:

- 59 prosent mener det utdannes for få kandidater med relevant kompetanse

- 59 prosent mener det er for dårlige lønnsbetingelser sammenlignet med andre sektorer

- 45 prosent mener det er vanskelig å få folk til å flytte til kommunen

  • Kommunene løser utfordringene ved å hente inn folk med mindre formell (35 prosent) eller spisset kompetanse (23 prosent). Dersom kompetansebehovet ikke løses gjennom rekruttering, løses dette ved innleie av konsulenter (69 prosent) eller at stillingen forblir ubesatt (55 prosent)
  • Turnover er stor. De unge forsvinner fort til private aktører. (49 prosent)
  • Områdene det er vanskeligst å rekruttere til er vann og avløp (56 prosent), og plan, areal og oppmåling (58 prosent)
  • 56 prosent av kommunene mangler kompetanse for å løse viktige oppgaver fremover

 

Les også

Relaterte kurs og arrangementer