Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik
President i Tekna Lars Olav Grøvik er skuffet over studieavgift for utenlandsstudenter utenfor EU

Skolepenger for internasjonale studenter blir vedtatt

Publisert: 6. juni 2023

Det er nå klart at det blir flertall på Stortinget for å innføre studieavgift for studenter utenfor EU og Sveits. Tekna er blant kritikerne til vedtaket.

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget leverte 6. juni sin innstilling i skolepengesaken. Et flertall i komiteen støtter forslaget fra regjeringen om å endre universitets- og høyskoleloven slik at det kan innføres studieavgift for studenter fra land utenfor EU og Sveits.

– Vi frykter at dette vil uthule gratisprinsippet i norsk utdanning, og svekke kvaliteten i høyere utdanning. Mange av utenlandsstudentene vil ta en doktorgrad og bidra til at vi kan rekruttere flere undervisere og forskere i høyere utdanning. Forslaget om full egenbetaling vil svekke rekrutteringen av de flinkeste folkene, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Tekna har tidligere tatt initiativ til en uttalelse sammen med ti universitets- og høgskolerektorer og NHO, der de ber om at saken må utsettes og utredes skikkelig før Stortinget tar stilling til den.

– Nå frykter vi at innføring av studieavgift vil få store konsekvenser for både norsk arbeidsliv og studietilbudet ved mange utdanningsinstitusjoner, sier Grøvik. 

Han mener gratis utdanning er et konkurransefortrinn for Norge. Erfaringer fra andre land gir grunn til å tro at innføring av skolepenger vil føre til kraftig nedgang i søkere fra land utenfor Europa.

– Tekna frykter det vil gå særlig hardt utover tekniske- og naturvitenskapelige studieretninger, der flere linjer i dag er helt avhengig av utenlandske studenter for i det hele tatt å kunne opprettholde studietilbudet, sier Grøvik.

Les også