Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik

Politisk

Skuffet over arbeidsgiveravgift og studieavgift

Publisert: 29. nov. 2022

I budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene videreføres økt arbeidsgiveravgift. Det blir også studieavgift for utenlandsstudenter. – Dessverre fikk vi ikke de endringene vi hadde håpet på i forliket, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

I budsjettforliket, som var klart tirsdag 29. november, videreføres regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for folk med lønn over 750 000 kroner.

-– Økt arbeidsgiveravgift slår uheldig ut for høyt utdanna. Vi frykter for arbeidsplassene til våre medlemmer som allerede er i hard konkurranse med det store utland, sier president Lars Olav Grøvik.

Han frykter ekstra arbeidsgiveravgift vil ramme offentlig sektor spesielt hardt, ved at innleide konsulenttjenester vil bli dyrere.

- Vi er bekymret for at de økte kostnadene vil gjøre det enda vanskeligere for offentlig sektor å innhente IT-kompetanse. Vi vet at det allerede er en utfordring for offentlig sektor å konkurrere på lønn, og at de ofte sliter med å få tilslag på sine anbud, sier Grøvik.

Studieavgift kan få negative konsekvenser

Grøvik er også skuffet over at SV ikke fikk snudd forslaget om studieavgift for studenter utenfor EU og Sveits. Etter initiativ fra Tekna gikk ti universitets- og høgskolerektorer, NHO og Tekna i forrige uke sammen om en uttalelse der de ba om at saken måtte utsettes og utredes skikkelig før Stortinget kunne ta stilling til den.

- Tekna frykter nå at innføring av studieavgift vil få store konsekvenser for både norsk arbeidsliv og akademia. Gratis utdanning er et konkurransefortrinn for Norge, og erfaringer fra andre land gir grunn til å tro at innføring av skolepenger vil føre til kraftig nedgang i søkere fra land utenfor Europa, sier Grøvik.

Tekna frykter avgiftsvedtaket vil gå særlig hardt utover tekniske- og naturvitenskapelige studieretninger, der flere linjer i dag er helt avhengig av utenlandske studenter for i det hele tatt å kunne opprettholde studietilbudet.

– Det er bred politisk enighet om at internasjonalisering er positivt for Norge. Da er det viktig at tiltak som kan svekke dette blir grundig utredet før de blir innført. Det vil også ramme lokale og regionale bedrifter som ofte rekrutterer arbeidskraft direkte fra studiestedene, sier president Lars Olav Grøvik. 

For lite støtte til studentene

Det er også enighet om 5.400 kroner i økt studiestøtte for fulltidsstudenter. Studiestøtten fordeles på lån og stipend og gjelder for studieåret 2023–24. Studentlederen i Tekna mener den økte støtten er for lav. 

- Tekna har lenge jobbet for økt studiestøtte til studenter. Vi er glad for økningen vi ser i dag, men vi hadde håpet på mer enn 490 kroner i måneden. Dette er et steg i riktig retning men vi mener at studiestøtten bør økes betraktelig. Når de fleste bruker over 50 prosent av studiestøtten til husleie, sier det seg selv at det er nesten umulig å være heltidsstudent. Dette går ikke i lengden og vi forventer en opptrappingsplan for få studielånet og -stipendet til et nivå det er mulig å leve av, sier studentleder i Tekna Marcus Steen Nitschke.

Fornøyd med romfart , FRIPro og klima

Tekna er fornøyd med at regjeringen har droppet de store kuttene til romfart, og at gjeld til Forskningsrådet slettes, slik at FRIPro-midler reddes.

- At ESA-midlene til romfart videreføres, er en seier for Tekna. Vi har kjempet lenge for denne industrien. Dette er gledelig nyhet både for vår felles sikkerhet, videre teknologiutvikling, fremtidige arbeidsplasser og norsk eksport, sier Grøvik.

Han peker også på videreføring av FRIPro-midler til forskning, og en styrket klimasatsing som positive elementer i forliket.

- Vi ønsket flere endringer, men budsjettet er blitt bedre enn det som var regjeringens opprinnelige forslag, sier Grøvik.

Les også