Karriere og utvikling

På denne siden finner du et ganske omfattende oppgavesett som vil hjelpe deg til å bli mer bevisst dine ferdigheter, styrker og utviklingsområder. Å gå gjennom øvelsene vil være nyttig som forberedelse til jobbsøking, medarbeidersamtaler, eller som utgangspunkt for samtale med en karriereveileder. Det vil ta opptil et par timer å løse alle oppgavene, men du kan fint dele det opp i mindre bolker, eller eventuelt bare velge ut noen av oppgavene.

I Kartlegg dine sterke sider gjennom dine suksesshistorier

Gode resultater skapes i situasjoner som du mestrer og trives i. I denne øvelsen skal du identifisere dine egne suksesshistorier.

Les mer

II Tilbakemeldingsøvelse på sterke sider og utviklingsområder

Det er mye læring i å få tilbakemelding fra andre på egne styrker og utviklingsområder. I denne øvelsen skal du be om tilbakemelding fra personer som kjenner deg.

Les mer

III Kartlegg din kompetanse

Det å være bevisst egen kompetanse er en forutsetning for å kunne presentere den på en god måte., men mye av det vi kan er såkalt taus, gjerne erfaringsbasert kompetanse.  I denne oppgaven skal du jobbe med dine kompetanseområder.

Les mer

IV Kartlegg din handlingskompetanse

Handlingskompetanse er summen av de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å løse problemer eller oppgaver. I denne øvelsen skal du kartlegge din handlingskompetanse. 

Les mer

Siden er under arbeid. Det vil i tiden som kommer publiseres mer innhold her om motivasjonsfaktorer, personlighetstyper og hvordan man jobber sammen med andre.

Sist oppdatert: 4. oktober 2018