Tips og triks

Gratis kompetansepåfyll for Tekna-medlemmer

23. sep. 2020

Tekna er med på utviklingen av flere bransjeprogram for kompetanseutvikling innenfor petroleumssektoren og elektro- og energisektoren. Søk nå og få ny studiepoenggivende kompetanse.

Et arbeidsliv i endring krever at vi kontinuerlig holder oss oppdatert. Tekna har sammen med flere andre organisasjoner som blant NITO, Norsk Olje og Gass, EL- og IT forbundet vært med å utvikle bransjespesifikke kurs og utdanninger rettet mot våre medlemmer.

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Under vil du finne alle aktuelle bransjeprogrammer som er relevante for deg som Tekna-medlem sortert på bransje/sektor.

Petroleumssektoren

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien skal settes i gang høsten 2020 og er underutvikling gjennom et samarbeid mellom blant annet Tekna, NITO, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, LO og NHO.

Aktuelle programmer for deg som Tekna-medlem finner du i listen under. De tilbys fra forskjellige læresteder og du søker lokalt hos hver enkelt. Les mer om hvert program og søknadskriterier:

Elektroinnstallasjon- og automatiseringsbransjen

Organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. 

Aktuelle programmer for deg som Tekna-medlem finner du i listen under som blir løpende oppdatert. De tilbys fra forskjellige læresteder og du søker lokalt hos hver enkelt. Les mer om hvert program og søknadskriterier:

 

Les også: Tekna om bransjeprogrammene i statsbudsjettet

Les også

Relaterte kurs og arrangementer