Hvor kan jeg oppdatere min kompetanse? Gratis kompetansepåfyll med bransjeprogram

Arbeidslivet er i endring og man må i arbeidslivet tilegne seg ny kompetanse. Vi snakker om både etter – og videreutdanning – altså både uformell og f...