Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tre kjernekraftverk i solnedgang

Energibloggen

Kjernekraft som energikilde

28. okt. 2020

For å kunne fortsette vår levestandard, samtidig som vi faser ut energikilder med høye klimagassutslipp, trenger verden alternative og nye energikilder.

Kjernekraft er en måte å produsere energi på som gir lave klimagassutslipp. Selv om dagens anlegg er svært sikre, er en av utfordringene med kjernekraft at det dannes atomavfall som må lagres.

Tekna ønsker å belyse naturvitenskapelige områder og gi kompetanse om teknologier som er avinteresse for våre medlemmer. Kjernekraft er et interessant tema for mange Tekna medlemmer.

Oslo avdelingens faggruppe for energi og miljø, har hatt flere arrangementer hvor de har belyst kjernekraft på forskjellige måter. Her finner du en samling avdet materialet Tekna har produsert på området.

Kjernekraft og Etikk

Kjernekraft er et tema som har flere etiske problemstillinger. Etisk råd i Tekna har derfor reflektert rundt problematikken som ligger i det å forske på og bruke kjernekraft. Les mer om denne refleksjonen på ledelsesbloggen her.

Opprydning av kjernekraftanlegg

Høsten 2020 startet opprydningen etter de nukleære anleggene i Norge (Halden og Kjeller). Norsk Nukleær Dekommisjonering har fått i oppdrag i å dekommisjonere. I seminaret under, kan du få innsikt i hvordan  opprydningen går, samt hvordan NND ser for seg mulige løsninger for det radioaktive avfallet i Norge, inkludert det brukte brenselet. Se hele opptaket om opprydningen etter den norske nukleære virksomheten her.

Sitter vi nå bare igjen med opprydding og regningen, eller har atomreaktorene vært den beste forskningsinvesteringen Norge har gjort? Se dette interessante foredraget om norsk forskning på kjernekraft.

Kjernekraft som energiform

I Finland har kjernekraft en annen betydning enn i resten av Norden. Hvorfor er energipolitikken i Finland annerledes enn i resten av Norden? Finn svaret i dette opptaket om finsk kjernekraft. 

En alternativ kjernekraft er saltsmeltereaktorteknologi. Denne reaktoren er "fundamental sikker" (iboende sikkerhet) dvs. at systemsikkerheten er basert på grunnleggende naturlover i stedet for komplekse teknologiske løsninger. Det unge danske selskapet Seaborg Technologies satser på utvikling av slike små kjernereaktorer basert på  denne teknologien (The Compact Molten Salt Reactor). Møt en av gründerne bak Seaborg Technologies, Eirik Eide Pettersen.

Thorium

Det er stadig økende anerkjennelse for bruk av kjernekraft basert på Thorium. Slike kraftverk kan produsere energi uten fare for omgivelsene. Energiproduksjonen kan varieres på kort varsel og kan også forbrenne radioaktivt avfall med stor energigevinst. Thorium ble først påvist i Norge, og de globale reservene er tilstrekkelige til å dekke verdens energibehov i 1500 år og enda lenger om energien brukes i kombinasjon med fornybar energi.

Kjernekraft basert på Thorium i kombinasjon med forskjellige teknologier er under utvikling flere steder i verden, og eksempler på slik utvikling vil bli diskutert.

Sist, men ikke minst, så har Norge store forekomster av Thorium i Fensfeltet like utenfor Ulefoss, og geologer mener at feltet også inneholder store mengder sjeldne jordarter.

Det er likevel en vei å gå før man er der teknologisk at man kan bruke Thorium. I bloggen til tidligere Tekna ansatte Bjørn Borgeraas kan du lese litt mer om Thorium som mulig utgangspunkt for kjernekraft.

Under finner du PDF presentasjoner fra flere av møtene til FEIM. Det har bant annet tidligere vært avholdt tre møter som ikke ble streamet i 2015-16. Titelene på disse møtene var som følger:  

  • Brukt reaktorbrensel-avfall eller ressurs?
  • Kjernekraft – En bærekraftig energiform?
  • Store ulykker i kjernekraftverk-hva vet vi om konsekvensene?

FEIM 19 sep 2019 Små kjernereaktorer - Eirik Eide Pettersen.pdf

Brukt reaktorbrensel 14.10.2015.pdf

FINSK KJERNEKRAFT. FEIM 3.okt.2018.pdf

Kjernekraft-en bærekraftig energiform.pdf

Store reaktorulykker 19.10.2016.pdf

Oppdatert 21.jan.2021

Se dette interessante foredraget med fokus på trygg kjernekraft ved bruk av saltsmeltereaktorer og thorium. Spesielt hvordan dette kan løse den maritime utslippsproblematikken.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer