Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Tre kjernekraftverk i solnedgang

Tema: Energi

Kjernekraft som energikilde - aldri før har temaet vært mer aktuelt

Kjernekraft har blitt aktualisert på flere måter med krigen i Ukraina. Kan kjernekraft hjelpe oss ut av energikrisen? Hvor risikabelt er det egentlig?

Tekna ønsker å belyse naturvitenskapelige områder og gi kompetanse om teknologier som er av interesse for våre medlemmer. Kjernekraft er et interessant tema for mange Tekna medlemmer.

  • For å kunne fortsette vår levestandard, samtidig som vi faser ut energikilder med høye klimagassutslipp, trenger verden alternative og nye energikilder.
  • Kjernekraft er en måte å produsere energi på som gir lave klimagassutslipp. Selv om dagens anlegg er svært sikre, er en av utfordringene med kjernekraft at det dannes atomavfall som må lagres.

Under finner du lenker til opptak fra foredrag og seminarer og annen aktuell og relevant kunnskap om kjernekraft.

Fremtidens energisystem - kan det fungere uten kjernekraft?

Få med deg seminaret: Fremtidens energisystem - kan det fungere uten kjernekraft? med etterfølgende paneldiskusjon.
Seminaret fokuserer på kjernekraften sin plass i energisystemet og hvordan vi må håndtere utfordringene med avfall.

To foredrag om små modulære kjernereaktorer (SMR)

Robert McDonald, kjernekraftekspert fra IFE, ga oss en innføring i status for SMR og mikroreaktorer i september. Se opptak fra foredraget hans: SMR: små modulære kjernereaktorer.

Disse små moderne kjernereaktorene har mange fordeler. De har passive sikkerhetssystemer, i form av at de ikke trenger elektrisitet eller operatørinnblanding for å iverksettes. SMR bruker kun 2-3% av fotavtrykket til konvensjonelle kraftverk og de genererer lite avfall. De passer godt til et justerbart supplement til andre grønne energikilder. Eller hvorfor ikke som energikilde til oljeriggene i Nordsjøen?

Små modulære reaktorer gir mye mer energi med mindre naturinngrep enn det sol og vind gjør.

Se opptak fra foredrag av professor Jan Emblemsvåg fra NTNU: Små og modulære reaktorer (SMR) på land og til havs som forklarer fortrinnene til små modulære reaktorer. Emblemsvåg kom til oss i november og ga oss en statusoppdatering på det som skjer internasjonalt innen SMR både til havs og på land. Han fortalte også om forskningsprosjektet NuProShip (Nuclear Propulsion of Merchant Ships) har som mål å designe små, modulære kjernereaktorer (SMR) for framdrift av store handelsfartøy. . 

Myter og fakta om kjernekraft

Kjernekraft kan lett spille på følelser som frykt og bekymring og er derfor ekstra utsatt for myter. Tekna Klima inviterte nylig to kjernekrafteksperter for å ta for seg hva som er myter og hva som er fakta om kjernekraft. Se opptak fra miniseminaret 24. februar 2022: Fakta og myter om kjernekraft.

Opprydning av kjernekraftanlegg

Høsten 2020 startet opprydningen etter de nukleære anleggene i Norge (Halden og Kjeller). Norsk Nukleær Dekommisjonering har fått i oppdrag i å dekommisjonere. I seminaret under, kan du få innsikt i hvordan  opprydningen går, samt hvordan NND ser for seg mulige løsninger for det radioaktive avfallet i Norge, inkludert det brukte brenselet. Se hele opptaket om opprydningen etter den norske nukleære virksomheten her.

Sitter vi nå bare igjen med opprydding og regningen, eller har atomreaktorene vært den beste forskningsinvesteringen Norge har gjort? Se dette interessante foredraget om norsk forskning på kjernekraft.

Kjernekraft som energiform

I Finland har kjernekraft en annen betydning enn i resten av Norden. Hvorfor er energipolitikken i Finland annerledes enn i resten av Norden? Finn svaret i dette opptaket om finsk kjernekraft.

Saltsmeltereaktorer

En alternativ kjernekraft er saltsmeltereaktorteknologi. Denne reaktoren er "fundamental sikker" (iboende sikkerhet) dvs. at systemsikkerheten er basert på grunnleggende naturlover i stedet for komplekse teknologiske løsninger. Det unge danske selskapet Seaborg Technologies satser på utvikling av slike små kjernereaktorer basert på  denne teknologien (The Compact Molten Salt Reactor). Møt en av gründerne bak Seaborg Technologies, Eirik Eide Pettersen.

Thorium

Det er stadig økende anerkjennelse for bruk av kjernekraft basert på Thorium. Slike kraftverk kan produsere energi uten fare for omgivelsene. Energiproduksjonen kan varieres på kort varsel og kan også forbrenne radioaktivt avfall med stor energigevinst. Thorium ble først påvist i Norge, og de globale reservene er tilstrekkelige til å dekke verdens energibehov i 1500 år og enda lenger om energien brukes i kombinasjon med fornybar energi. Norge har store forekomster av Thorium i Fensfeltet like utenfor Ulefoss, og geologer mener at feltet også inneholder store mengder sjeldne jordarter.

Kjernekraft basert på Thorium i kombinasjon med forskjellige teknologier er under utvikling flere steder i verden.

Det er likevel en vei å gå før man er der teknologisk at man kan bruke Thorium. I innlegget til tidligere Tekna-ansatte Bjørn Borgaas kan du lese litt mer om Thorium som mulig utgangspunkt for kjernekraft.

Thorium og saltsmeltereaktorer

Se dette interessante foredraget med fokus på trygg kjernekraft ved bruk av saltsmeltereaktorer og thorium. Spesielt hvordan dette kan løse den maritime utslippsproblematikken.

Les også artikkelen om thorium og saltsmeltereaktorer fra Tekna Magasinet.

Kjernekraft og klima

Tekna Klima inviterte til seminar med temaet Kan kjernekraft bidra til å løse klimakrisen? med professor Jan Emblemsvåg og Bjørn Hallvard Samset, seniorforsker ved CICERO – i april 2021.

Hva koster kjernekraft?

Få med deg presentasjonen som tar for seg pris på kjernekraft og sammenligner den med prisen på fornybar energi: Kjernekraft eller fornybar - hva er billigst?. FEIM har invitert journalisten Øystein Heggdal fra fagbladet Nork Landbruk 21. februar 2024.

Kjernekraft og etikk

Kjernekraft er et tema som har flere etiske problemstillinger. Etisk råd i Tekna har derfor reflektert rundt problematikken som ligger i det å forske på og bruke kjernekraft. Les mer om denne refleksjonen på ledelsesbloggen her.

Mer relevant innhold:

Se opptak fra ESRA seminar 1. juni 2023:
Hvordan sikrer vi trygg og pålitelig kjernekraft?

Les om status for kjernekraft i Norge.

Under finner du PDF presentasjoner fra flere av møtene til FEIM.

NRK har en god dansk dokumentarserie som tar for seg fordeler og ulemper ved kjernekraft: Atomkraft - ja takk!

Relaterte bærekraftsmål

Les også