Infrastrukturbloggen

Opprydningen etter den norske nukleære virksomheten

30. sep. 2020 Streaming

Nils Bøhmer vil fortelle om hva Norsk Nukleær Dekommisjonering er, bakgrunnen for opprettelsen av selskapet, og hva er formålet er med virksomheten.

Hør om de nukleære anleggene i Norge (Halden og Kjeller) som Norsk Nukleær Dekommisjonering har fått i oppdrag i å dekommisjonere, samt hvordan NND ser for seg mulige løsninger for det radioaktive avfallet i Norge, inkludert det brukte brenselet. Blant annet er NDD ansvarlig for tre forskjellige konseptvalgutredninger (KVU) knyttet til opprydningen som foreløpig er kostnadsberegnet til minst 20 milliarder.

Om foredragsholderen:

Nils Bøhmer er forsknings- og utviklingssjef ved Norsk nukleær dekommisjonering. Bøhmer er cand. Scient fra Universitetet i Oslo, og har tidligere vært forsker i Statens Strålevern og mangeårig leder i Bellona.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer