Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–14 av 14 treff
 1. Godt ytringsklima i arbeidslivet

  ...formidle varsler. arbeidsmiljøloven,forsvarlig varsling,varsling,ytringsfrihet,ytringsklima, Ledelsesbloggen ... arbeidsmiljøloven Etter NOUen fra det såkalte varslingsutvalget og behandling av lovforslag i Stortinget vil...

  Artikkel Ledelsesbloggen 20. nov. 2019
 2. Skjema for varsling

  ...skrive navnet ditt om du ønsker å være anonym. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd ... eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det...

  Skjema
 3. Varsling: Stort Tekna-gjennomslag i Stortinget

  Varsling: Stort Tekna-gjennomslag i Stortinget Skal varsling i henhold til interne rutiner alltid anses ... lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Mange har tenkt at en varsling som rammer arbeidsgiver, kollegaer eller omdømmet...

  Artikkel 29. mai 2019
 4. Teknas rutine for varsling av kritikkverdige forhold

  ...juridiske kontor om varsling Arbeidstilsynet om varsling Teknas rutine for varsling av kritikkverdige forhold ... tar kontakt med og hva du kan gjøre. Hva er varsling? Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som...

  Artikkel 14. feb. 2018
 5. Varsling - en rettighet for arbeidstakere

  Juridisk avdeling Varsling Som arbeidstaker har du rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Innleide ... virksomheten til innleier. varsling, rett til å varsle, varslingsrett Råd og tips Om varsling i arbeidsforhold...

  Artikkel Råd og tips 28. feb. 2021
 6. Tillitsvalgte i mange roller, etiske utfordringer og Norges beste lederutviklingsprogram.

  ...modellen,etisk refleksjon,etiske retningslinjer,forsvarlig varsling,lederutvikling,lojal,respekt,rollekonflikter ... Arbeidsmiljøloven gir deg status som adressat for forsvarlig varsling sammen med verneombudet som også er en aktuell...

  Artikkel Ledelsesbloggen 9. nov. 2017
 7. Rettigheter som permittert eller arbeidssøkende

  ...kan sysselsette arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte. Frykt for smitte er ikke en saklig grunn ... perioden 1 juni – 30 september. Det gjelder en varslingsplikt på to måneder ved fastsetting av ferie, i henhold...

  Tema
 8. Flere oppgaver enn fagfolk til å løse dem

  ...starten overvåket vi området fra helikopter, for varsling og rask evakuering av redningsmannskaper dersom ... krevende områder, og det må gjøre på en måte som er forsvarlig for mannskapene. Det krever grundig planleggingsarbeid...

  Artikkel Tekna Magasinet 11. feb. 2021
 9. Arbeidstakers rettigheter rundt koronaviruset

  ...kan sysselsette arbeidstakerne på en økonomisk forsvarlig måte. Frykt for smitte er ikke en saklig grunn ... perioden 1 juni – 30 september. Det gjelder en varslingsplikt på to måneder ved fastsetting av ferie, i henhold...

  Tema
 10. – Ytringer skal ikke møtes med trusler

  ...om at en anstrengt kommuneøkonomi hindrer en forsvarlig utredning av grunnforhold et sted hvor det skal ... gjennom virksomhetens varslingskanaler, og ytringsfriheten er styrket med varslingsvernet i arbeidsmiljøloven...

  Artikkel 3. juli 2019
 11. Utnytt data smart – en sky av muligheter for økt fiskevelferd

  ...har helseproblemer. Vi trenger også et bedre varslingssystem for å fange opp nye sykdommer og forståelse ... tålegrenser for antall avlusinger per fiskegruppe og forsvarlig restitusjonstid mellom avlusinger. Dette er eksempler...

  Artikkel 23. nov. 2018
 12. Permittering

  ...til at andre på ansatte ikke kan sysselsettes forsvarlig. Dette kan gi grunnlag for å permittere andre ... dager etter slik varsling. NB: I henhold til hovedavtalen kan denne varslingsfristen unntaksvis reduseres...

  Artikkel Råd og tips 27. feb. 2021
 13. Teknas høringsuttalelser og innspill

  ...staten - sendt til Akademikerne Høringsinnspill Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetsutvalget ... høringssvar - NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet -...

  Artikkel 17. okt. 2014
 14. Fjernarbeid

  ...sykdom; arbeidstakers egen sykdom ved omsorgsfravær; varsling om arbeidsuførhet (sykdom) og omsorgsbehov arbeid ... /stille krav til virksomhetene for å oppnå et forsvarlig reguleringsnivå basert på det aktuelle behov...

  Artikkel Råd og tips 1. mars 2021