Varsle Tekna

Her kan du varsle om kritikkverdige forhold. Du må ikke skrive navnet ditt om du ønsker å være anonym.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.

Hva det kan varsles om

Det gjelder saker i Tekna som:

  • mobbing eller trakassering
  • diskriminering
  • økonomiske misligheter
  • brudd på Teknas etiske retningslinjer
  • fare for liv og helse

Dette er eksempler på hva det kan varsles om og er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Saker blir mottatt på [email protected] og vil bli tatt opp i varslingsutvalg som normalt består av verneombud, en valgt ansatte, HR og generalsekretær. Mer om rutiner for mottatt varsel.

{{'whistleblower.personalInfoHeading' | translate}} ({{'common.optional' | translate}})
{{'whistleblower.messageHeading' | translate}}
{{'whistleblower.validationError' | translate}}

Takk for at du gir beskjed!

Meldingen din har blitt sendt til [email protected]

Beklager.. det skjedde en feil ved sending

Gå tilbake og forsøk igjen
{{'whistleblower.backLink' | translate}}