Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Generalsekretær Line Henriette Holten forteller at Tekna jevnlig oppdaterer varslingsrutinene.

Aktuelt

Oppdatert varslingsrutine: – Det er trygt å varsle i Tekna

Publisert: 22. mars 2023

– Alle i Tekna skal vite hvordan de kan varsle om kritikkverdige forhold, og alle skal være trygge på at både den som varsler og den det varsles på er ivaretatt, sier generalsekretær Line Henriette Holten.

Tekna har oppdatert varslingsrutinene som gjelder for medlemmer, tillitsvalgte og frivillige i Tekna. Den forrige versjonen var fra 2019 og rutinene oppdateres med jevne mellomrom.

Hensikten er å sikre at organisasjonen til enhver tid har effektive rutiner for å håndtere varsler og at disse er i tråd med gjeldende regler og samfunnsutviklingen.

– Tekna har gode rutiner for å ta i mot og håndtere varsler. Rutinene er med denne oppdateringen blitt enda tydeligere og enklere å forstå. Det kommer nå også tydeligere fram at både den som varsler og den det varsles på skal sikres grunnleggende trygghet for at saken behandles på en forsvarlig måte, sier  generalsekretær Line Henriette Holten. 

Teknas oppdaterte rutine for varslingssaker

Tekna har gode rutiner for å ta i mot og håndtere varsler

Varsling handler om å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Eksempler på kritikkverdige forhold kan for eksempel være:

  • Mobbing eller trakassering
  • Diskriminering
  • Uforsvarlig samarbeidsklima i organisasjonen
  • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
  • Brudd på Teknas etiske retningslinjer
  • Kjennskap til forhold som medfører fare for liv og helse

Mer utfyllende informasjon om hva varsling er og hva du kan gjøre om du trenger å varsle finner du her

Les også disse rådene om varsling på jobb og hva arbeidsmiljøloven sier om varsling

Les også