Miljøfyrtårnet Tekna

Tekna tar miljø på alvor og ble sertifisert Miljøfyrtårn allerede i 2008.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentet sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I miljøfyrtårn stilles det krav om rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport (www.miljofyrtårn.no).

Tekna utarbeide årlig klima- og miljørapporter til Miljøfyrtårn. Rapporten kan fås ved henvendelse til Anita Sandnes Andresen på e-post asa@tekna.no

Miljfyrtarn-norsk-farger.png

Sist oppdatert: 25. september 2019