Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kvinne løfter ettåring
Det er en del ting du skal være klar over før du tar ut ulønnet permisjon

Råd og tips

Ulønnet permisjon

Publisert: 27. apr. 2022

Når har du rett til ulønnet permisjon? Og hvilke konsekvenser kan det ha å ta ulønnet permisjon? Få svaret av våre jurister.

Har jeg rett til ulønnet foreldrepermisjon etter lønnet foreldrepermisjon?

-Ja, hver av foreldrene har rett til 12 måneder ekstra ulønnet permisjon for hver fødsel etter den ordinære foreldrepermisjonen. Denne permisjonen må tas umiddelbart etter den lønnede permisjonen. Hvis du for eksempel trenger noen ekstra permisjonsmåneder før dere får barnehageplass, eller vil vente med å jobbe til barnet blir litt eldre, vil du altså ha rett til permisjon så lenge det ikke blir noe opphold mellom lønnet og ulønnet permisjon.

Du vil ikke ha rett til ulønnet permisjon hvis du har hatt delvis permisjon, det vil si at du har kombinert å jobbe deltid samtidig som du har hatt permisjon. Hvis du har hatt delvis permisjon og likevel ønsker eller har behov for ulønnet permisjon, for eksempel fordi dere ikke har fått barnehageplass, kan du forhøre deg med arbeidsgiver om muligheten for dette. Hvis det ikke løser seg, kan du ha rett til redusert arbeidstid som følge av vektige velferdsgrunner.

Har jeg rett til ulønnet permisjon av andre grunner, for eksempel for å ta utdanning eller for å dra på en lang utenlandsreise?

-Du kan ha en lovfestet rett til ulønnet permisjon av andre grunner. Hvis du vært i arbeidslivet i minst tre år og har vært ansatt hos arbeidsgiveren din de siste to årene, kan du ha rett til utdanningspermisjon. Forutsetningen er at permisjonen ikke vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift eller personaldisponeringer. Du vil også ha rett til ulønnet permisjon dersom du for eksempel faller under disse kategoriene: 

  • Har et offentlig verv
  • Skal i militærtjeneste
  • Skal pleie foreldre i livets sluttfase

Du finner en oversikt over tilfeller som kan gi deg en rett til ulønnet permisjon i arbeidsmiljøloven kapittel 12. Hvis du har en tariffavtale der du jobber, vil denne i noen tilfeller kunne gi deg bedre rettigheter enn det arbeidsmiljøloven gir. Det kan derfor være lurt å sjekke hva som står om dette i denne om ulønnet permisjon. Å få ulønnet permisjon for å reise på en lang utenlandsreise, er imidlertid ikke noe du har rett til. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke kan forhøre deg med arbeidsgiver om det er mulig å få permisjon.

Har jeg rett til sykepenger fra arbeidsgiver hvis jeg blir syk rett etter ulønnet foreldrepermisjon?

-Svaret på dette er nei. For at du skal ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må du ha vært på jobb i fire uker umiddelbart før du ble sykemeldt. Du kan ha rett til sykepenger på 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra folketrygden (NAV) fra dag 15 hvis visse vilkår er oppfylt.
Du kan lese mer om dette i artikkelen: 
Retten til sykepenger under ulønnet foreldrepermisjon.

Har jeg rett til «sykt-barn-dager» fra arbeidsgiver etter jeg har hatt ulønnet permisjon?

-Svaret på dette er nei. Du må ha jobbet i minst fire uker for å ha rett til å bruke «sykt-barn-dager» (omsorgsdager) og for å få penger for disse dagene (omsorgspenger). Hvis du ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, kan du ha rett til utbetaling fra NAV.

Her finner du svar på flere spørsmål om ulønnet permisjon.
Vi kan også hjelpe deg med svar på en rekke spørsmål om foreldrepermisjon.

Fant du det du lette etter?
Stikkord: ulønnet permisjon

Les også