Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
To barn fasineres av interaktivt verktøy

Tema: Realfag

Lek eller læring - ja takk, begge deler!

Oppdatert: 15. aug. 2023 Streaming

Barn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Hvordan kan vi skape en mer variert og praktisk skolehverdag? Hør panelsamtale på Arendalsuka i regi av Tekna og Vitensenteret Sørlandet/Vitensenterforeningen.

Vi befinner oss i en kritisk tid; verdenssamfunnets klimaambisjoner er utilstrekkelige, og framskrivninger tilsier at vi er på vei mot fatale 2,5 graders oppvarming. Samtidig er det usikre tider i verden; krig i Europa, energikrise, økende renter og inflasjon. For å håndtere disse og andre utfordringer, er god og riktig tilgang på teknologi- og realfagskompetanse avgjørende. Det er utslagsgivende at den oppvoksende generasjon får solid kunnskap innen de realfaglige disiplinene gjennom hele skoleløpet.

Realfagene er svært enkle å gjøre praktiske. Det er mange pedagogiske verktøy og metoder som kan tas i bruk, og det ligger et godt grunnlag for å utøve praktisk læring i langt større grad gjennom bruk av eksterne ressurser utenfor skolen. Med realfagslærere som behersker faget de underviser i og som har en «verktøykasse» til disposisjon i form av godt utstyr og samarbeidspartnere ligger det til rette for en ny generasjon problemløsere. Likevel har tilstrømmingen til lærerutdanningene falt dramatisk på svært kort tid, og rekrutteringen til særlig matte og fysikk svikter i skolene. Hvordan kan skolen i større grad ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling? Klarer skolen å ruste elevene for behovene "der ute"?

Relaterte bærekraftsmål

Les også